Nieuw theater de Molenberg krijgt een grote en een kleine theaterzaal

Delfzijl – College stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de verdere uitwerking van complex De Molenberg in Delfzijl. 11 juni jongstleden heeft de raad besloten dat de plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw van theater De Molenberg verder uitgewerkt kunnen gaan worden. Inmiddels is samen met theater De Molenberg, Openbare Bibliotheek Delfzijl en IVAK een programma van eisen opgesteld voor een cultuurcluster. Het resultaat? Een programma van eisen waar de samenwerkende partijen positief over zijn.

“De samenwerking tussen theater, bibliotheek en IVAK is een belangrijke stap die we gezet hebben”, zegt wethouder Hans de Ronde. “Zo kunnen we deze voorzieningen behouden voor Delfzijl. Door de samenwerking hebben we niet alleen ruimte voor een bibliotheek en een theater met een grote en een kleine zaal, maar ook oefenruimtes, kleedkamers, voorzieningen voor congresfuncties en andere bijeenkomsten, multifunctionele ruimtes en ga zo maar door.”

De grote zaal behoudt het zelfde aantal zitplaatsen als in de huidige theaterzaal 540 stoelen. In de kleine zaal worden 170 zitplaatsen gerealiseerd.

Jong en oud
Volop mogelijkheden dus voor dans, theater, muziek, cursussen, lezen, bijeenkomsten, werk- en studieplekken, publieks-computers etc. Kortom: aan culturele en ontmoetingsmogelijkheden geen gebrek in Delfzijl. Bovendien is jong en oud hiermee gediend; zowel in Delfzijl zelf als in de (directe) omgeving.

Passend en eigentijds
Ook Ilona Ebels van Biblionet is positief over de samenwerking en het resultaat van het programma van eisen: “We zijn erg blij dat de bibliotheek in Delfzijl door realisatie van het cultuurcluster een passende, eigentijdse en toekomstbestendige plek krijgt aan het plein De Molenberg. Voor de samenwerking tussen theater, IVAK en bibliotheek is de realisatie van deze plannen een extra impuls!”

Goed gewaarborgd
Voor Daniël Wever van Theater de Molenberg leidt het geen twijfel: “De directie van Theater & Congrescentrum de Molenberg is uitermate content met de huidige plannen. Binnen de gestelde financiële en ruimtelijke randvoorwaarden is dit het optimale scenario. Door clustering van de functies is ook de intensivering van de samenwerking met de culturele partners goed gewaarborgd.”

Vervolg en informatiebijeenkomsten
Als de raad tijdens de raadsvergadering op 19 december aanstaande instemt met het voorstel van het college, kan gestart worden met het ontwerp- en gunningsproces: hoe moet het eruit gaan zien en wie krijgt daarvoor de opdracht? Die vragen gaan de komende maanden beantwoord worden. Ook hierover zullen weer de nodige informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Houdt daarom de website in de gaten (https://www.delfzijl.nl/over-de-gemeente/centrum-zuidoost-delfzijl-waar-mensen-voorzieningen-zorg-en-wonen-samenkomen). Als alles volgens plan verloopt, hoopt het college in het voorjaar van 2020 de raad een voorstel te kunnen doen.Back to top button