Nieuw rampbestrijdingsplan Chemie Park Delfzijl ter inzage

DelfzijlHet bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft het voornemen een nieuw rampbestrijdingsplan voor het Chemie Park Delfzijl vast te stellen. Dit plan beschrijft de wijze, waarop de Veiligheidsregio Groningen samen met onder andere AkzoNobel, BioMCN, Delamine, Delesto, Falck, JPB, Lubrizol, SGS, Stork en Teijin Aramid een ernstig incident op ons terrein bestrijden.

Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt sinds 5 maart gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Delfzijl. Bij voldoende belangstelling vindt op 13 april 19.00 uur een voorlichtingsavond plaats in het gemeentehuis te Delfzijl. Tijdens deze avond wordt het ontwerp-rampbestrijdingsplan toegelicht en is het mogelijk om van gedachten te wisselen over de inhoud.

Voor meer info zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-18394.html

 Back to top button