Nieuw Kinderboek ‘Gierzwaluw Max’ van Rients Faber uit Appingedam

Appingedam – Rients Faber uit Appingedam heeft een nieuw kinderboek geschreven. ‘Gierzwaluw Max’ zal vanaf 18 oktober verkrijgbaar zijn bij Uitgeverij Palmslag.

Het verhaal volgt Max, een jonge gierzwaluw, op zijn avontuurlijke reis van Appingedam naar Afrika. Het verhaal begint op het dak van een oud hoog pand in Appingedam, waar de ouders van Max al jaren een nest hebben. Wanneer het tijd is om uit te vliegen, slaat het noodlot toe en moet Max alleen de weg naar Afrika vinden. Tijdens zijn avontuur ontdekt hij niet alleen de wereld, maar ook de waarde van vriendschap.

De auteur en de initiatiefnemers willen kinderen laten zien welke vogels er met ons samen leven maar ook aandacht vragen voor de impact van de versterking van huizen op de vogels die onze daken gebruiken. Door de aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning, is er een grootschalige versterkingsactie gaande in de regio. Alleen al in het centrum van Appingedam worden vierhonderd woningen verstevigd, wat veel constructiewerkzaamheden met zich meebrengt. Helaas wordt er vaak geen rekening gehouden met de aanwezigheid van vogels zoals gierzwaluwen.

Het boek “Gierzwaluw Max” biedt niet alleen een boeiend avontuur voor kinderen, maar ook een kans om bewustwording te creëren voor de noodzaak om onze gevederde medebewoners te beschermen en te koesteren. Met enkele kleine aanpassingen in de planning van de versterking kunnen we ervoor zorgen dat gierzwaluwen ongestoord kunnen blijven genieten van hun vertrouwde dak en hun belangrijke rol in ons ecosysteem kunnen blijven vervullen.

De keuze van de auteur voor de gierzwaluw als hoofdrolspeler is niet toevallig. Onder het dak van zijn historische woning bevindt zich namelijk een van de meest opmerkelijke gierzwaluwkolonies van Nederland. Deze charmante vogels hebben al decennialang hun thuis gevonden in de holtes en kieren van het historische pand. Dit inspireerde de auteur om de fascinerende wereld van de gierzwaluw te delen met jonge lezers.

Wat we vaak vergeten, is dat vogels onze daken al decennialang als hun thuisbasis beschouwen. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met hun aanwezigheid, kunnen hele kolonies gierzwaluwen gedwongen worden om elders te broeden, met ernstige gevolgen. Gierzwaluwen verblijven normaal gesproken op onze daken van begin mei tot eind juli, en het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ze ongestoord kunnen blijven broeden.

Gierzwaluwen zijn geweldige vogels die onze steden en dorpen opvrolijken met hun vliegshows en hun unieke gierende geluiden. Maar hun aantallen nemen af door veranderingen in hun leefomgeving. We kunnen deze prachtige vogels helpen door gierzwaluwnestkasten te plaatsen en hun nestplaatsen te beschermen.

Het wordt tijd dat we als samenleving naar boven kijken, om ons heen kijken en luisteren naar de vogels om ons heen. Appingedam is niet alleen de stad van mensen, maar ook van een grote groep vogels die onze stad als hun thuis beschouwen.

De gemeente Eemsdelta heeft vanuit het potje ‘bewonersinitiatieven’ geld beschikbaar gesteld voor dit boek. Hierdoor kunnen alle kinderen uit de groepen 6 en 7 van de basisscholen uit Appingedam een gratis exemplaar ontvangen.

Het boek “Gierzwaluw Max” is vanaf 18 oktober onder andere verkrijgbaar bij ’t Gouden Appeltje en bij Leescafé Doemkes in Appingedam. Het boek kan jong en oud inspireren om zich in te zetten voor het behoud van onze prachtige natuurlijke wereld en haar bewoners.

Back to top button