Nieuw gemeentewapen en logo voor de gemeente Eemsdelta gepresenteerd

Delfzijl – Aan het begin van de vergadering van de Raadsklankbordgroep (RKBG) Eemsdelta op woensdag 24 juni is het wapen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta onthuld.

Daarnaast is bekend gemaakt welk logo uit de publiekscampagne de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee is gekozen tot het logo van de nieuwe gemeente. De burgemeesters Koos Wiersma (Appingedam), Gerard Beukema (Delfzijl) en Hans Engels (Loppersum)  onthulden in het gezelschap van de RKBG in de raadszaal van de gemeente Delfzijl het wapen en het logo. ‘Het wapen symboliseert krachtig het samengaan van de drie gemeenten,’ licht de voorzitter van de Stuurgroep Herindeling Gerard Beukema toe. ‘Daarnaast zien we vanuit het wapen de golvende lijnen van water en landschap weer terug in het logo.’ Via een live-verbinding konden belangstellenden meekijken. Een groter gezelschap kon niet bij de onthulling aanwezig zijn in verband met de RIVM-richtlijnen.

Gemeentewapen
Het wapen van Eemsdelta bestaat uit een gekroond schild gegolfd doorsneden, met bovenin in blauw een gouden pelikaan met jongen op haar nest, onderin, in goud kruislings, een anker en een sleutel. Een gouden harpij houdt links het schild vast, rechts een zwarte adelaar met een rode snavel en poten. Het geheel staat op een grasgrond met daarvoor drie gegolfde banen van blauw en zilver. De pelikaan is herkenbaar uit het wapen van Appingedam, het anker uit  het wapen van Delfzijl, de sleutel is afkomstig uit het wapen van Loppersum.

Logo
Inwoners hebben gekozen voor het logo met de golvende balken. De blauwe balken staan voor het blauwe water, de groene voor het landschap. De golvende vorm betekent dat inwoners in goede en slechte tijden de kop d’r veur houden. De rode kleur staat voor de woningen in de gemeente en geeft de gemeentelijke organisatie weer. Er zijn door inwoners van de nieuwe gemeente ruim 5.000 geldige stemmen uitgebracht, een opkomstpercentage van 11%. De jongste stemmer was drie jaar oud, de oudste was 97 jaar. 65% van de uitgebrachte stemmen is gegaan naar het ontwerp met de golvende balken.

Eemsdelta
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum vormen vanaf 1 januari 2021 de gemeente Eems-delta. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 18 november 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=v3GgkcG1cpM
https://www.youtube.com/watch?v=gXm2NI74aM0

Back to top button