Nederland is klaar voor Tijdelijke Natuur

Delfzijl – De Green Deal Tijdelijke Natuur is afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in het Tijdelijk Natuurterrein van Philips Healthcare in Best. Op de bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd. Groningen Seaports is een van de gelukkigen die in deze Green Deal actief heeft meegedaan. In 2014 heeft deze Green deal de Winner up Award gewonnen, als een van de 3 beste Green Deals die de afgelopen jaren zijn afgesloten.

In drie jaar heeft de Green Deal de belangrijkste knelpunten bij de toepassing van het concept Tijdelijke Natuur in de praktijk opgelost.

We hoeven nu geen slapeloze nachten meer te hebben van beschermde soorten die zich op de haventerreinen vestigen. De natuur is van harte welkom bij Groningen Seaports. Als grondeigenaar heeft GSP immers de zekerheid gekregen dat de bijzondere soorten die zich op de haventerreinen vestigen weer op enig mogen worden verwijderd. Uiteraard op zorgvuldige wijze. En zonder de verplichting voor dure compensatiemaatregelen. Daarom breidt Groningen Seaports de terreinen voor tijdelijke natuur uit van 200 ha naar alle meerjarige braakliggende terreinen. Dat is ongeveer 600 ha.

Uit een onderzoek dat we hebben laten doen in 2013 door de Vlinderstichting (een van de partners in de Green deal). Is de waarde van de Tijdelijke natuurgebieden in de havens groot en neemt die in potentie alleen maar toe. In 2013 werden in de Tijdelijke Natuurgebieden van GSP onder meer 38 soorten Vlinders en Libellen en Sprinkhanen aangetroffen en is het gebied van potentiƫle waarde voor Waterspitsmuis, diverse soorten Orchideeƫn en Rugstreeppad. Er worden vele vogelsoorten waargenomen zoals de Grauwe Kiekendief, Visdief, Kluut, Oeverzwaluwen , Paapje en Roodborsttapuit.

Om Tijdelijke Natuur te kunnen realiseren had dit nogal wat voeten in aarde. In de Green Deal zijn 9 knelpunten opgelost. Van een eenvoudiger wijze van aanvragen tot een diep juridische kwestie over de samenhang tussen de Flora en Faunawet en de Natura 2000 wetgeving. We maakten onder andere een groepsontheffing mogelijk. Daarom doen nu 6 bedrijven in Delfzijl mee met Tijdelijke Natuur, zoals Akzo Nobel, Bio McN en Zeolyst. In 2014 hebben we een regiobijeenkomst georganiseerd om de bekendheid en kennis over tijdelijke natuur te vergroten.

Om het voor natuur nog aantrekkelijker te maken realiseert de Stichting Het Groninger Landschap in de tijdelijke natuurgebieden kleinschalige inrichtingsmaatregelen die door GSP worden vergoed. Ook worden gezamenlijke excursies georganiseerd.

Voor meer informatie: www.tijdelijkenatuur.nl en www.groningen-seaports.com

Back to top button