Natuur- en landschapsorganisaties in Groningen slaat handen ineen

MiddelstumEen groot aantal organisaties heeft vandaag op borg Ewsum in Middelstum hun handtekening gezet onder een provinciaal convenant, dat ervoor moet zorgen dat het landschap in Groningen behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Ondertekenaars zijn Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, BoerenNatuur Groningen, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN Groningen, LTO-Noord, ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, Erfgoedvereniging Heemschut, Libau en provincie Groningen.

Waarom dit convenant?
Bescherming, behoud en waar dat nodig is herstel van het landschap zijn niet vanzelfsprekend. De zorg voor het landschap is namelijk niet eenduidig geregeld, en het is daarom niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Met het convenant krijgt het Groninger landschap de prioriteit die het verdient, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.  Naast verantwoordelijkheden en taken worden er afspraken gemaakt over het delen van kennis, samenwerking, financiering en het betrekken van onze inwoners bij hun eigen leefomgeving.

 

Back to top button