NAM in beroep bij Raad van State tegen verlaging gaswinning in Groningen

Assen – De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat in beroep bij de Raad van State tegen het besluit om de gaswinning in Groningen te verlagen. De NAM heeft de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister te beoordelen. Het winnen van delfstoffen door bedrijven vindt in Nederland plaats op basis van een door de Minister goedgekeurd Winningsplan. Dat geldt ook voor het Groningen gasveld, waar NAM de producent van is.

Minister Kamp van Economische Zaken wil de winning vanaf oktober met 10 procent verlagen. Het bedrijf stelt dat de minister onduidelijkheid heeft geschapen door binnen een jaar de veiligheidsnormen te veranderen. De minister besloot in april op advies van de Staatstoezicht op de Mijnen om de maximale gasproductie omlaag te brengen nadat het aantal aardbevingen in het gebied rond Groningen het afgelopen jaar weer was toegenomen.

De zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt plaats op 13 en 14 juli, 2017 in Den Haag.

Back to top button