Na maanden onderhandelen en actievoeren eindelijk nieuwe cao voor de politie

Den Haag – Minister Van der Steur en de politievakbonden hebben vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de politie. Alle betrokken partijen zijn verheugd dat zij na het advies van de heer Borstlap in de afgelopen weken tot dit resultaat zijn gekomen. De komende periode zullen de vakbonden het resultaat voorleggen aan hun leden. Daarna zal het akkoord formeel worden gesloten.

Partijen zijn erin geslaagd voor de politie specifieke zaken te regelen, naast een loonsverhoging van 1,25% per 1 september 2015, een eenmalige uitkering van 500 euro in 2015 en 3,0% per 1 januari in 2016. Door het anders inzetten van bestaande arbeidsvoorwaardenbudgetten van de politie is ruimte gevonden om per 1 juli 2016 een loonverhoging van 1% te realiseren. Daarnaast is er voor 2017 een loonverhoging van 1,25% afgesproken. Ook komt er een eenmalige loopbaanbijdrage van 500 euro ter compensatie voor de geringere loopbaanmogelijkheden tijdens de vorming van de nationale politie. De piketvergoeding voor agenten wordt verdubbeld. En er zijn afspraken gemaakt om de verhouding tussen werk- en rusttijden te verbeteren en wordt het aantal trainingsuren verhoogd zodat politiemensen nog beter voorbereid zijn op hun taken. Ook op het gebied van loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid hebben partijen vooruitstrevende afspraken gemaakt. Volgens minister Van der Steur ligt er met dit akkoord een rechtvaardige en goede cao voor alle politiemedewerkers.

Minister Van der Steur en de politievakorganisaties hebben tevens afspraken gemaakt over de doorbetaling van variabele looncomponenten gedurende vakantie. Het gaat hierbij om de operationele toelage, de consignatievergoeding, de overwerkvergoeding, de verschuivingsvergoeding en de ME-toelage. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 29 mei 2015. Uitbetaling volgt wanneer het totaal van de vijf looncomponenten op jaarbasis tezamen boven het drempelbedrag van € 720,- uitkomt. De hoogte van het uit te betalen bedrag bedraagt 4/48 van het jaartotaal aan deze vijf componenten. Dit regime gaat in per 1 januari 2016. Voor de periode 1 juli 2012 – 31 december 2015 komt er een afkoopregeling. Voor deze afkoopregeling geldt dezelfde systematiek als voor de structurele afspraak.Back to top button