Motorcrossbaan in Farmsum weer open na vondst asbest

Farmsum – Begin juli is de motorcrossbaan in Farmsum uit voorzorg tijdelijk gesloten in verband met asbestplaatjes op de baan. Nader bodemonderzoek heeft aangetoond dat er geen gebruiksbeperking is voor de gebruikers van de crossbaan.

De asbestwaarden die uit het bodemonderzoek naar voren komen, liggen ruim onder de wettelijk gestelde normen. Nadere saneringsmaatregelen zijn niet nodig. Loco-burgemeester Jan Menninga: ‘De hekken om het terrein kunnen weer weg, want onderzoek heeft aangetoond dat de grond niet noemenswaardig is verontreinigd met asbest.’ Het clubgebouw van MC Delfcross is niet gesloten geweest, evenals het nabijgelegen clubgebouw van motorclub Black Sheep.

Verwijderen puin

In april en mei is aanvulgrond naar de locatie gebracht en verspreid. De gemeente heeft in nauw overleg met de crossclub besloten om een deel van deze toplaag te verwijderen. Jan Menninga: ‘Een deel van de toplaag gaan we afvoeren omdat die op enkele plekken puin bevat, wat op een crossbaan onwenselijk is. En omdat we toch al met elkaar in gesprek waren over het realiseren van schoonmaak, gaan we deze schoonmaak nu doorvoeren. Niet om gezondheidsredenen maar om de baan voor de crossers goed berijdbaar te hebben. Dan is daarmee ook elke verdenking op voorkomen van asbest verdwenen.’
De werkzaamheden voor het vervangen van de grond zijn gestart op maandag 27 juli en zijn deze week gereed, zodat de geplande wedstrijden doorgang kunnen vinden.Back to top button