Minister Blok neemt voorstel Aedes en Woonbond over maximale huursom over

Den Haag – Minister Blok neemt voorstel Aedes en Woonbond over maximale huursom over. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt vervangen door een systeem waarbij het totaal aan huurstijgingen per verhuurder wordt gemaximeerd. Het huurakkoord dat brancheorganisatie Aedes en de Woonbond onlangs sloten is uitgangspunt geweest bij de uitwerking van deze zogeheten huursombenadering. Dat schrijft minister Blok (Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van de huursombenadering betekent dat in de toekomst de gemiddelde huurstijging per corporatie niet hoger mag zijn dan de inflatie plus 1 procent. Binnen deze huursom zijn op individueel niveau, afhankelijk van de kwaliteit van de woning, huurstijgingen mogelijk tot maximaal 2,5 procent.

De huursombenadering maakt het mogelijk om per huurwoning de woonkwaliteit een grotere rol te laten spelen bij de bepaling van de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs. Dat draagt bij aan een beter werkende huurmarkt, aldus Blok.

De minister schrijft verder dat de variant van Aedes en Woonbond de uitgaven aan huurtoeslag dempen en een positief effect heeft op het besteedbaar inkomen van huurders.

Bepalend voor de maximaal toegestane huurverhoging is de afstand tussen de feitelijke huurprijs en de maximaal redelijke huurprijs volgens het puntensysteem. De huur mag alleen met de inflatie worden verhoogd, als de feitelijke huur al meer dan 80 procent van de maximaal toegestane huur bedraagt. In situaties waarin de feitelijke huur minder is dan dit percentage geldt een hogere maximale huurverhoging: inflatie plus 2,5 procent.

Voor particuliere verhuurders van sociale huurwoningen gelden de huursombepalingen niet. Zij waren niet betrokken bij het huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. Wel geldt voor particuliere verhuurders het maximum van inflatie plus 2,5 procent.

Minister Blok stelt in aanvulling op het huurakkoord voor om met een vijfjaarlijkse toets het inkomen nog wel een rol te laten spelen bij de jaarlijkse huuraanpassingen. Met een maximale huurverhoging van inflatie plus 4 procent blijft er zo voor huishoudens met een inkomen boven de toewijzingsgrens voor sociale huur (sinds 1 juli: 38.950 euro) een stimulans om door te stromen. Blok wil de doorstroming verder bevorderen door meer vormen van tijdelijke verhuur toe te staan. Ook de fractie van de Christen Unie heeft hierover een wetsvoorstel aangekondigd.

Minister Blok streeft ernaar de wijzigingen op 1 juli 2016 in te laten gaan.

Back to top button