Midden-Groningen zet in op verbeterde ondersteuning (jonge) werkzoekenden

Midden-Groningen – Optimale begeleiding van alle jongeren, verruiming van het financieel voordeel bij deeltijdwerk, extra hulp bij het starten van een eigen bedrijf en passende begeleiding voor mensen die nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Dat zijn enkele van de voorstellen waarmee de gemeente Midden-Groningen de komende jaren de ondersteuning van werkzoekenden wil verbeteren.

‘Vanaf 2015 hebben we ervaring met de Participatiewet’, licht wethouder Peter Verschuren toe. ‘Nu is het tijd om vanuit die ervaringen te kijken wat we beter kunnen doen.’

Een belangrijk speerpunt wordt de ondersteuning van jongeren. Verschuren: ‘Veel jongeren vinden tegenwoordig snel werk, maar we zien in Midden-Groningen ook een verrassend grote groep die voorheen een Wajong-uitkering kreeg, en die nu bij de gemeente aanklopt. We gaan alles op alles zetten om te voorkomen dat er ook maar één van die jongeren langdurig thuis komt te zitten.’ Eén van de middelen die het gemeentebestuur daarvoor wil inzetten is de uitbreiding van het aantal ‘beschutte’ werkplekken. ‘We krijgen van het Rijk een aantal van die plekken toebedeeld’, zegt Verschuren, ‘maar dat zijn er te weinig om alle kwetsbare jongeren snel te kunnen helpen. Dus gaan we er meer organiseren.’

Een ander punt waar de gemeente meer gaat doen dan de wet voorschrijft, is de beloning van deeltijdwerk. Verschuren: ‘Wettelijk is geregeld dat mensen daar tijdelijk iets aan over houden. Wij vinden dat te mager, en gaan nu regelen dat er een blijvende premie komt voor iedereen die vanuit de bijstand deeltijdwerk vindt.’ De wethouder geeft in zijn voorwoord bij de voorstellen aan dat hij graag nog meer zou doen om iedereen aan werk of een zinvolle dagbesteding te helpen, maar dat het geld dat de gemeente daarvoor krijgt onvoldoende is. ‘Veel van de werkzoekenden in onze gemeente hebben stevige fysieke en sociale problemen. Zij hebben aangepaste banen en intensieve begeleiding nodig om weer aan de slag te kunnen. Daarvoor hebben we helaas te weinig mogelijkheden’.


Back to top button