Midden-Groningen biedt extra ondersteuning aan ondernemers, instellingen en flexwerkers

Midden-Groningen – De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk om in deze onzekere tijden ondernemers, maatschappelijke instellingen en werkenden zonder vast dienstverband te ondersteunen. Zij ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom de corona-crisis. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal maatregelen vastgesteld om hen tegemoet te komen. Naast de maatregelen die landelijk worden getroffen, helpt de gemeente ondernemers, instellingen en flexwerkers die nu getroffen worden in hun inkomen. Dit om makkelijker door deze onzekere periode te kunnen komen. De maatregelen zijn een eerste aanzet om op korte termijn een aantal problemen te verminderen.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ‘Het Coronavirus trekt diepe sporen in de samenleving. Het bedreigt in de eerste plaats onze gezondheid, maar daarnaast ontregelt het ook het maatschappelijk leven. De Rijksoverheid neemt daarom terecht maatregelen om bijvoorbeeld zzp-ers en ondernemers te steunen. Als gemeentebestuur van Midden-Groningen hebben wij gekeken naar onze mogelijkheden om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, enzovoort, op enigerlei wijze te ondersteunen. Want het is enorm belangrijk met z’n allen zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen’.

De genomen maatregelen door het college zijn:
1. Het aanbieden van een betalingsregeling of uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor iedereen die in zijn inkomen is getroffen door de Coronacrisis.
2. De aanslag toeristenbelasting tot nader order aanhouden.
Dit geldt voor ondernemers die over het jaar 2019 van de toerist gelden hebben ontvangen, de afdracht aan de gemeente wordt uitgesteld.
3. De gemeente doet extra haar best om betalingen sneller af te handelen.
4. Subsidie vooruit betalen bij organisaties in liquiditeitsproblemen.
5. Prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties en gecontracteerde zorgaanbieders aanpassen. Door de Coronamaatregelen kunnen sommige activiteiten die met gesubsidieerde organisaties zijn afgesproken, niet doorgaan. De gemeente gaat soepel om met deze afspraken.
6. Het treffen van een regeling voor subsidieverstrekkingen voor activiteiten die in de periode van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 zouden plaatsvinden en waarvoor wel voorbereidingskosten zijn gemaakt.
7. Reeds ontvangen leges terugbetalen en afzien van nog op te leggen leges voor definitief afgelaste evenementen tot 1 juni als gevolg van de Coronamaatregelen.

Wethouder Jaap Borg: “Met deze extra maatregelen hopen we ondernemers, instellingen en flexwerkers nog meer te ondersteunen in deze onzekere periode. Om inhuurkrachten en flexwerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden, doe ik een dringend beroep op ondernemers en instellingen om vooral zoveel mogelijk de diverse regelingen te benutten. En als u niet geraakt wordt door deze crisis, help dan de lokale middenstand en steun hen door de boodschappen en andere (online) inkopen te doen. Ze verdienen het, vooral nu!”

Aanvragen ondernemers
Vanuit het maatregelenpakket van het Rijk zijn er bij BWRI, de sociale dienst van Midden-Groningen, inmiddels 435 aanvragen binnengekomen voor de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). Hiervan hebben 125 ondernemers of zzp’ers een voorschot ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Vooruitlopend op de landelijke regeling heeft de gemeente vanaf 20 maart voorschotten verleend.

Meer informatie
Voor meer informatie over alle maatregelen: www.midden-groningen.nl/steunmaatregelen

Back to top button