Menzis en Certe maken zich samen sterk voor betaalbare en toegankelijke eerstelijnszorg in de regio

Regio –  Zorgverzekeraar Menzis en Certe hebben een meerjarencontract voor eerstelijnsdiagnostiek gesloten. Eerder berichtte Certe al dat de onderhandelingsgesprekken met Menzis prettig en constructief verliepen. Dit betekent dat verzekerden van Menzis in ieder geval tot en met 2018, behoudens het eigen risico, de diagnostiek van Certe automatisch vergoed krijgen.

Beide partijen zijn de afgelopen maanden intensief met elkaar in gesprek geweest. ‘Het verheugt ons te kunnen melden dat we tot een voor beide partijen mooie overeenkomst voor de komende jaren zijn gekomen. Hiermee is een gezamenlijke stap gezet om de zorg de komende jaren toegankelijk en betaalbaar te houden voor patiënten en inwoners in deze regio’ zegt Harjan van Dam, bestuurder van Certe.

‘We hebben binnen de meerjarenafspraak scherpe, marktconforme tarieven afgesloten.  Bovendien zijn er afspraken gemaakt met de Certe Trombosedienst die de komende twee jaar een transitie doormaakt, waardoor de regie steeds meer bij de patiënt zelf komt te liggen. Hierdoor kan deze zorg nog doelmatiger worden ingezet.’

‘Met het ondertekenen van het meerjarig contract verzekeren Certe en Menzis de regio voor de lange termijn van goede zorg. Want voor de klant of patiënt begint goede zorg bij de juiste diagnostiek’, aldus Bertien Dumas, verantwoordelijk voor de inkoop bij Menzis.

Menzis en Certe blijven periodiek met elkaar in gesprek over nieuwe ontwikkelingen in kwaliteit, dienstverlening en zorg voor de patiënt in de regio.

Back to top button