Mark Balm uit Loppersum nieuwe coördinator van mentorprogramma KANS 050

Eemsdelta – Mark Balm uit Loppersum is de nieuwe coördinator van mentorprogramma KANS 050 in het Eemsdeltagebied. Hij is degene die de kennismakingsgesprekken gaat voeren met jongeren en mentoren die zich aanmelden bij KANS 050. Ook is hij het aanspreekpunt voor iedereen uit de regio die contact zoekt met KANS 050. Mark Balm volgt Judith Zijlstra op, die onlangs afscheid nam.

KANS 050 is een mentorprogramma voor jongeren tussen 14 en 23 jaar, die in de stad of de provincie Groningen wonen of daar naar school gaan. Deelnemende jongeren hebben ongeveer een jaar lang, een paar uur per week contact met hun KANS 050-mentor. De mentoren van KANS 050 werken op vrijwillige basis. Ze helpen jongeren om doelen te bereiken en fungeren daarbij als persoonlijke coach. Deelnemende jongere bepalen zelf aan welke doelen ze willen werken. Bijvoorbeeld: diploma halen, meer vat krijgen op eigen financiën, contact met ouders verbeteren, een (bij)baan vinden, nieuwe vrienden maken, enz. Voor elke jongere wordt in het mentoren bestand een mentor gezocht die bij hem of haar past. Dit is een taak van de coördinator.

Bekendheid groeit
KANS 050 draait erg goed in het Eemsdeltagebied. Dat is voor een groot deel te danken aan de inspanningen van Judith Zijlstra, die 3 jaar coördinator is geweest. Maar ook jongeren zelf, ouders, begeleiders op school, medewerkers van de leerplicht, het welzijnswerk, de jeugdhulpverlening en andere organisaties hebben ervoor gezorgd dat KANS 050 in het Eemsdeltagebied al behoorlijk bekend is. Hierdoor komen vrijwel wekelijks nieuwe aanmeldingen van jongeren of mentoren binnen.

Nieuwe mentoren welkom!
Coördinator Mark Balm heeft zin in zijn nieuwe klus. Hij gaat zich inzetten voor de verdere groei en voor de kwaliteit van KANS 050. Hij roept mensen die als mentor iets voor een jongere willen betekenen op om zich aan te melden. Dit kan via de www.kans050.nl. Wie zich aanmeldt krijgt binnen enkele dagen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.Back to top button