Mantelzorger beter geholpen in BMWE-gemeenten

Eemsmond – De BMWE-gemeenten willen mantelzorgers goed ondersteunen. Daarom is de behoefte van mantelzorgers aan hulp en waardering onderzocht.

Wethouder gemeente Winsum Marc Verschuren: “Mantelzorgers betekenen veel voor onze gemeenschap. Wij willen ook wat betekenen voor mantelzorgers die ondersteuning kunnen gebruiken. Een enquête en gesprekken met mantelzorgers leverden een aantal verbeterpunten en aanvullende acties op voor de gemeenten en de steunpunten mantelzorg. Wanneer wij die verbeteringen hebben doorgevoerd, zijn we er nog niet; ook in de toekomst blijven we toetsen of onze ondersteuning mantelzorgers helpt.”

Mantelzorg?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. Door bijvoorbeeld voor een zieke partner te zorgen, iedere week boodschappen te doen voor een oma of een buurvrouw te helpen bij het opwarmen van de maaltijd. Goede ondersteuning draagt er toe bij dat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden en voorkomt overbelasting.

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in hun eigen gemeente. Niet iedereen weet de hulp en het steunpunt te vinden. De gemeenten en steunpunten willen die bekendheid verbeteren door beter te communiceren en meer samen te werken met organisaties waar mantelzorgers veel komen. Inwoners van Bedum kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in Bedum, tel. 050 – 301 44 65. Inwoners van de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond kunnen het steunpunt bereiken op het telefoonnummer: 06 – 488 74 339.

Mantelzorgers willen praktische hulp

Veruit de meeste mantelzorgers hebben behoefte aan hulp bij praktische zaken zoals huishouden, tuinonderhoud of administratie. De gemeente kan ondersteunen met huishoudelijke ondersteuning. De steunpunten kunnen de mantelzorgers helpen de andere vormen van ondersteuning te organiseren, eventueel met behulp van andere partijen.

Vervangende zorg

Om mantelzorgers te ontlasten, kan de zorgbehoevende gebruik maken van bijvoorbeeld kortdurende opvang of dagbesteding. De BMWE-gemeenten passen de regels voor opvang aan zodat mantelzorgers een aaneengesloten periode op vakantie kunnen. Ook willen de gemeenten zorgen voor laagdrempelige dagbesteding.

Behoefte aan kennis en contact

Soms heeft de mantelzorger behoefte aan specifieke kennis bijv. over tiltechnieken of de aandoening van de zorgvrager. Voor een deel worden zulke trainingen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast stellen de gemeenten stellen geld beschikbaar aan de steunpunten om dergelijke trainingen te kunnen organiseren. Veel mantelzorgers hebben daarnaast behoefte aan onderling contact. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen. De steunpunten voorzien hierin al gedeeltelijk maar gaan de mogelijkheden voor die contacten verder verbeteren.

Extra blijk van waardering

Mantelzorgers stellen een blijk van waardering op prijs. Ieder jaar wordt voor mantelzorgers al een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Bij wijze van proef ontvangen mantelzorgers daarnaast ook een cadeaubon als blijk van waardering.

Back to top button