Lutje Grut zoekt getuigen van vernielingen op het terrein

Delfzijl – De leiding van Lutje Grut op opzoek naar getuigen of mensen die weten wie er vernielingen aanricht op het kamp van Lutje Grut aan bij gymlokaal ’t Rek aan de Gevelsteen in Delfzijl. Afgelopen nachten zijn  vernielingen gepleegd zo zijn er grondharingen van de grote tent uit de grond getrokken waardoor de tent is ingezakt en schade heeft opgelopen. Er zijn hutten gesloopt waar de kinderen hard aan hebben gewerkt, tevens is er geprobeerd brand te stichten in een hut. Er zijn vernielingen aangericht aan de keet welke de organisatie in bruikleen heeft en schildersbedrijf Loer.

Wie heeft iets gezien of gehoord afgelopen nacht tussen 01.00 en 06.00 uur ’s morgens. Wil die zich dan melden bij de kampleiding.Back to top button