Loppersum gaat experimenteren met verhoogde dorpsbudgetten

Loppersum – De gemeente Loppersum gaat vanaf 2020 experimenteren met verhoogde dorpsbudgetten. Sinds enkele jaren ontvangen 16 dorpsverenigingen een (beperkt) dorpsbudget en extra middelen voor jeugd- en jongerenactiviteiten. De gemeente wil de dorpen meer zeggenschap geven over de besteding van de subsidie en gaat hiervoor een proef opzetten.

Pilot in 5 dorpen
Er gaan 5 dorpsverenigingen deelnemen aan deze pilot ‘dorpsbudgetten’; het gaat om de dorpsverenigingen uit Middelstum, Oosterwijtwerd, Huizinge, Zeerijp en Garsthuizen en Startenhuizen. Hun budget wordt verhoogd en is bestemd voor allerlei activiteiten op het gebied van welzijn, kunst- en cultuurprojecten, kleinschalige festivals/evenementen/concerten, gezondheid, sport, recreatie en vrijetijdseducatie.

Samen aan de slag in een dorp
Het werken met dit dorpsbudget is bedoeld om de sociale samenhang in het dorp te bevorderen en de leefbaarheid in het gebied te versterken. Met het budget kunnen dorpsverenigingen, bewonerscommissies, wijkverenigingen of andere vertegenwoordigers uit de dorpen aan de slag. Samen besluiten ze of ze een bijdrage aan een activiteit / project of een combinatie hiervan verstrekken. Tussenkomst van de gemeente hierin is overbodig.

Wethouder Rudi Slager: “Het dorp krijgt zo meer invloed op de subsidiebesteding en daardoor kunnen ze activiteiten die zijzelf belangrijk vinden, eenvoudiger realiseren. Dat lijkt mij een goede zaak.”

Budget
De gemeente stelt een basisbedrag beschikbaar, aangevuld met een bedrag per inwoner per dorp. Als basisbedrag krijgen deze dorpen ieder €1.500,-, aangevuld met € 2,- per inwoner per dorp. Het budget mag alleen gebruikt worden voor subsidieaanvragen onder de €2000,-. Aan het eind van het kalenderjaar 2020 zal worden geëvalueerd of de pilot succesvol is geweest en of het in 2021 ook ingevoerd gaat worden in de overige dorpen.

Back to top button