Lokale energietransitie in gevaar na wegvallen financiering

Groningen – Kleinschalige verduurzamingsprojecten zitten in de problemen nu bekend is geworden dat de het Provinciale energiefonds, Fonds Nieuwe Doen, is uitgeput. Daar komt bij dat er ook geen beeld is of en wanneer het Fonds weer gevuld wordt. Lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties luiden de noodklok met een brief aan de Provinciale Staten.

In de brief roepen Hotze Hofstra en Musetta Blaauw, ondersteund door diverse lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, de provincie Groningen op om zo spoedig mogelijk werk te maken van het probleem: “Wij luiden de noodklok en dringen erop aan dat er op zeer korte termijn een nieuw budget beschikbaar gesteld wordt, waarmee Fonds Nieuwe Doen ons en andere maatschappelijke initiatieven in staat kan stellen onze belangrijke bijdrage te leveren aan de eerlijke energietransitie in Groningen.”

Coöperatie GOED, het burgerinitiatief van Hotze en Musetta, werkt momenteel aan de verduurzaming van Landgoed Nienoord in Leek. Alleen de financiering rest nog om de ca. 1000 zonnepanelen te gaan plaatsen. De tijd dringt want voor de start van het broedseizoen op 15 maart moeten de werkzaamheden gereed zijn. Ook onderzoeken we of de methode achter coöperatie GOED oplossing kan bieden voor de torenhoge energiekosten van voorzieningen als dorps- en buurthuizen. Deze Zon Op Alle Daken-methode heeft als doel om de opbrengsten van zonnestroom ten goede te laten komen van de bestrijding van energiearmoede bij huishoudens en organisaties.

De projecten van coöperatie GOED zijn slechts enkele voorbeelden van de verduurzamingsprojecten die leunen op de financiering vanuit Fonds Nieuwe Doen. Het risico op vertraging is daardoor groot, waarbij de druk op de energielasten van deze en vele andere maatschappelijke organisaties blijft toenemen.Back to top button