Lokale energie tegen kostprijs dichterbij: Grunneger Power zet belangrijke stap in nieuwe vorm van energielevering

Regio – Energiecoöperatie Grunneger Power sluit per januari 2024 haar zonneparken Meerdorpen en
Vierverlaten aan op een zogenaamd zelfleveringsplatform. Hiermee wil de coöperatie haar opgewekte
duurzame energie in de toekomst rechtstreeks aan leden leveren tegen een lokale prijs gebaseerd op
de kostprijs. Het uiteindelijke doel is om de energie rechtstreeks van de bron aan energieklanten
te leveren en een alternatief te bieden voor grote energiereuzen en minder afhankelijk te zijn van
de sterk fluctuerende prijzen op de energiemarkt.

“Het systeem klopt niet en daar willen we verandering in brengen door eerste stappen te zetten in
zelflevering,” aldus Steven Volkers, directeur van Grunneger Power. Daarom zijn we ingestapt in een
landelijke pilot die Local4Local heet en inzet op betaalbare lokale stroom gebaseerd op de
kostprijs. De huidige energiemarkt is doorgeschoten in haar marktwerking; er wordt te veel geld
verdiend met wat een basisvoorziening voor iedereen zou moeten zijn. Onze grote Nederlandse
energiebedrijven zijn inmiddels allemaal in handen van buitenlandse bedrijven. Vaak zijn
zonneparken en windparken ook nog van buitenlandse bedrijven of investeerders. Dat betekent dat de
winst vaak niet meer in Nederland wordt geïnvesteerd.

Wij zijn niet per definitie tegen de markt. Als coöperatieve onderneming snappen wij prima dat
marktwerking en innovatie belangrijk zijn voor de energietransitie. Wij werken wel aan vernieuwing
in het huidige marktsysteem waarin transparantie, prijszekerheid en zeggenschap over je energie
kernwoorden zijn. Duurzame elektriciteit wordt net als elektriciteit uit andere bronnen verkocht op
de handelsmarkt en voor de consumentenmarktprijs doorverkocht aan de verbruiker. De consument is hierin te afhankelijk geworden van het huidige marktsysteem. Doordat we onze eigen energiebronnen inzetten zijn we een stuk minder afhankelijk van prijsschommelingen op de markt.

Energiegemeenschap vormen
Grunneger Power is de eerste pilot organisatie van het nationale Local4Local project die op het
zelfleveringsplatform van ENTRNCE (onderdeel van netwerkbedrijf Alliander) aansluit. Coöperatieve
energieleverancier Energie VanOns regelde de aansluiting van lokale zonneparken op het
zelfleveringsplatform.

Nu de zonneparken van Grunneger Power op het zelfleveringsplatform zijn aangesloten, kan Grunneger
Power toewerken naar het vormen van een energiegemeenschap. In een energiegemeenschap kunnen
deelnemende afnemers zoals bedrijven en huishoudens zelf hun lokale energiebronnen kiezen, zoals de
zonneparken van Grunneger Power. Hiermee komt er een directe relatie tussen deze lokale stroom en
jouw energieprijs. Om dat te regelen stelt Energie VanOns aangepaste energiecontracten op voor
leden die als klant willen deelnemen aan deze pilot. In de loop van 2024 worden de eerste
energieklanten aangesloten. Zij betalen dan voor het deel dat ze uit de zonneparken afnemen een
lokale prijs gebaseerd op de kostprijs. Als energieklant betaal je dan een veel stabielere prijs
voor je energie.

Een energiegemeenschap beschermt de leden tegen hoge energieprijzen zoals we zagen tijdens de
energiecrisis. Als er wél meer groene stroom nodig is, dan koopt Energie VanOns dat in op de
energiemarkt. Coöperatieve energieleveranciers zoals Energie VanOns en landelijk ook om | nieuwe
energie zijn Nederlandse energieleveranciers zonder aandeelhouders en werken met lokale
energiecoöperaties waardoor lokaal opgewekte stroom tegen een prijs gebaseerd op de kostprijs
mogelijk is.

Op een andere manier energie aanbieden
Het Local4local project, geleid door de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen,
omvat zes zon- en windcoöperaties, Nederlandse coöperatieve energieleveranciers Energie VanOns,
AGEM,OM | Nieuwe Energie en ENTRNCE. Ook modelleurs Resourcefully en ZenMo zijn bij dit project
betrokken. Gezamenlijk werken deze partijen aan het beschikbaar maken van coöperatieve energie
tegen een lokale prijs door zelflevering binnen energiegemeenschappen.

Bewust gedrag van gebruikers
De verwachting is dat deze pilot zal leiden tot gedragsverandering en dat deelnemers bewuster om
zullen gaan met energie. Deelnemers aan de pilot worden gestimuleerd om energie te gebruiken op het
moment dat de zon schijnt en het park dus elektriciteit produceert. Dat heeft een positief effect
op het energietarief omdat Energie VanOns deze stroom niet van de markt hoeft te kopen en daarmee
de prijs stabiel kan houden.

Toekomstperspectief
Grunneger Power streeft naar opschaling van energiegemeenschappen door regionale samenwerking
tussen meerdere coöperaties met diverse energiebronnen. Dit zorgt niet alleen voor meer duurzame
energie om te delen, maar bevordert ook een efficiëntere afstemming tussen vraag en aanbod, waarbij
zonne- en windenergie elkaar aanvullen.

Back to top button