Lijst Stulp stelt vragen aan het college ivm veiligheid Windpark Delfzijl Noord

DelfzijlNa aanleiding van de stremming van het scheepvaartverkeer in de haven van Delfzijl door een los paneel van een in aanbouw zijnde windturbine op de schermdijk heeft lijst Stulp een aantal vragen aan het college gesteld.

De scheepvaart in het Zeehavenkanaal van Delfzijl was maandag en dinsdag gestremd door een loshangend paneel van een windturbine. Het paneel met een afmeting van 4 bij 8 meter vormde volgens Groninger Seaports een gevaar voor de scheepvaart.

Lijst Stulp wil van de het college weten of de risico’s van de windturbines op Windpark Delfzijl Noord niet worden onderschat. Het is niet het eerste incident met windturbines in de afgelopen maanden. In het IJsselmeer bij Medemblik verloor een windturbine beide wieken, en bedrijventerrein in Andijk brak een wiek van een turbine af en beschadigde een andere.

Tijdens de vele vergaderingen in de raad ter voorbereiding tot plaatsen van windmolens en een bestemmingsplanwijziging werden de directe risico’s voor kwetsbare objecten, voor passanten (incl. zeeschepen) en indirecte risico‘s voor kwetsbare objecten en vervoer van gevaarlijke stoffen verwaarloosbaar klein genoemd.

Rijkswaterstaat
Volgens Lijst Stulp zijn de veiligheidsrisico’s onderschat en vormen de windturbines een gevaar voor de scheepvaart, chemische industrie en de economie. Bij het problemen met een van de turbines moet de scheepvaart in het Zeehavenkanaal gestremd worden, dit loopt al snel in de papieren.

Uit beleidsregels van Rijkswaterstaat blijkt dat windturbines minimaal 50 meter uit de rand van de vaarweg (in de RWS-norm heeft deze dezelfde omschrijving als ‘vaargeul’). Plaatsing binnen 50 meter uit de rand van de vaarweg wordt volgens deze beleidsregel slechts toegestaan indien uit aanvullend onderzoek blijkt dat er geen hinder voor wal- en scheepsradar optreedt én de minimale afstand tot de rand van de vaarweg altijd ten minste de helft van de rotordiameter is.

Vragen
Lijst Stulp wil van het college of het college het er mee eens is dat er wel degelijk onderdelen van een windturbine in de vaargeul terecht kunnen komen. En niet op de laatste plaats wie er voor de kosten van de stremming op draait.

 

Back to top button