Leefbaarheidssubsidies voor projecten in Holwierde en Bierum

Holwierde / Bierum – In de voorjaarsronde van de leefbaarheids- en zorgsubsidies van de provincie Groningen krijgen 11 projecten een eenmalige subsidie toegekend. De projecten dragen bij aan verbetering van de leefbaarheid en het zorgaanbod in dorpen en streken in de provincie Groningen. Aan vijf stichtingen van dorpshuizen zijn subsidiebedragen tussen de 100.000 en 275.000 euro toegekend, waaronder projecten in Holwierde en Bierum.

In Bierum wordt van de bestaande sportzaal een dorpshuis gemaakt, zodat ook Bierum een eigen multifunctioneel dorpshuis krijgt. In Holwierde is in de DorpsSuperrr een apotheekhoudende huisarts en een winkel met dagbesteding gehuisvest. De stichting Dorpshuis gaat het pand aanpassen en verduurzamen zodat de voor het dorp belangrijke voorzieningen behouden blijven.

Ouderenzorg netwerk DAL gemeenten
In de drie DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) gemeenten is de komende jaren een groeiende behoefte aan medische zorg voor ouderen. Daarnaast is er een afname te zien in de beschikbaarheid van mantelzorgers en zorgprofessionals. Om dat tij te keren hebben de organisaties De Hoven, Lentis en de Zonnehuisgroep Noord het initiatief genomen om de zorg voor kwetsbare ouderen op een toekomstbestendige manier vorm te geven. De organisaties gaan samenwerken binnen een geriatrisch Expertise netwerk. Teams binnen dit netwerk bieden behandeling, consultatie en advies aan bewoners in verpleeghuizen en woon-zorgvoorzieningen maar ook aan thuiswonende inwoners. De provincie draagt met een subsidie van 500.000 euro bij aan het opzetten van dit netwerk waardoor innovatieve toekomstgerichte oplossingen geboden kunnen worden in het steeds ijler wordende zorglandschap.Back to top button