Kwartiermakers Nationaal Programma Groningen benoemd

Groningen – Frank de Vries (burgemeester gemeente Ten Boer) en Maarten van Poelgeest (Andersson Elffers Felix) zijn op vrijdag 19 oktober door de Groningse aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk benoemd als kwartiermakers voor het Nationaal Programma Groningen. Zij gaan aan de slag met het verder uitwerken van het programma en het organiseren van een brede dialoog over het toekomstbeeld voor de regio Groningen.

Betrekken van de regio
Een belangrijk onderdeel van de opdracht van de kwartiermakers is het betrekken van de regio. Hoe zien inwoners, (maatschappelijke) organisaties, overheden en bedrijven Groningen in 2040? Daarnaast gaan de kwartiermakers de gemaakte afspraken verder uitwerken, waardoor in 2019 een vliegende start met het programma gemaakt kan worden.

Logische combinatie
Gedeputeerde Fleur Gräper noemt de keuze voor De Vries en Van Poelgeest een logische combinatie: “Maarten van Poelgeest is al enige tijd betrokken bij dit programma en heeft veel ervaring met complexe programma’s op het snijvlak van leefbaarheid, ruimtelijke keuzes en energie. In combinatie met de regionale verbondenheid van Frank de Vries en zijn kennis tot in de haarvaten van de Groningse samenleving, is dit volgens mij een zeer geschikt duo voor deze opdracht.”

Van de Groningers
Volgens Frank de Vries moeten de kwartiermakers ervoor zorgen dat het Nationaal Programma Groningen van de Groningers wordt. ”Het is onze rol om in korte tijd te zorgen dat de papieren afspraken straks in de praktijk goed gaan werken.’’ Maarten van Poelgeest spreekt over de vooravond van een nieuwe fase. ”Het Nationaal Programma Groningen biedt niet alleen perspectief voor Groningen, maar ook grote kansen voor Nederland. Ik zie er naar uit om bij te dragen aan het verzilveren van die kansen.“

De opdracht van de kwartiermakers loopt tot 1 februari 2019. Vanaf die datum komt er een programmadirecteur voor het Nationaal Programma Groningen. Meer informatie is te vinden op www.nationaalprogrammagroningen.nl

Back to top button