021012 GASSELTERNIJVEEN - Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden brengt dinsdagmiddag 2 oktober 2012 een bezoek aan Buurtvereniging Hoofdstraat-Noord in het Drentse Gasselternijveen. Deze buurtvereniging organiseert verschillende sociale activiteiten rondom een cultuurhistorische perenbomenrij in de straat. In mei 2012 won de buurtvereniging een Appeltje van Oranje. Sinds 1990 worden (oude) perenbomen, op verzoek van de straatbewoners, in eigen beheer onderhouden. De activiteiten rondom het onderhoud van de perenbomen fungeren als sociaal bindmiddel in de buurt. De bewoners snoeien de bomen, plukken gezamenlijk de peren, organiseren een jaarlijkse perenbrunch na de oogst, hangen nestkastjes op en planten krokusbollen. Eén keer per jaar wordt de 'gouden peer' uitgereikt aan de buurtbewoner die zich het meest heeft ingezet voor de perenbomenrij. Prinses Máxima reikt jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit. In 2012 deed zij dit samen met de Prins van Oranje. Het Appeltje van Oranje is een prijs van het Oranje Fonds voor bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op sociaal gebied. In 2012 stond de uitreiking in het teken van Groen Groeit.

Nieuwolda – Hare Majesteit Koningin Máxima opent dinsdagochtend 7 juli het nieuwe verpleegcentrum ’t Hamrik in Nieuwolda. Het centrum is een samenwerking tussen Zorggroep Oosterlengte en Woonstichting Groninger Huis.

’t Hamrik is gericht op kleinschaligheid en huiselijkheid, waarbij zelfredzaamheid van de bewoners, actieve betrokkenheid van familie en mantelzorg centraal staan. Het centrum kent vier groepen van acht bewoners, met elk een eigen huiskamer. Naast de veertig medewerkers, zijn er vanuit het dorp Nieuwolda vele vrijwilligers actief.

‘t Hamrik ligt in het krimpgebied Oost-Groningen, in de historische Graanrepubliek. Vergrijzing en ontgroening in dit gebied vragen om toekomstgerichte initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. De ouderenhuisvesting is dan ook een reactie op de stijgende vraag en de toegenomen zwaarte van de zorg in de regio. ’t Hamrik is bovendien duurzaam en energiezuinig gebouwd, waardoor de woonlasten laag blijven. Zo is er voor de verwarming en koeling aardwarmtetechniek toegepast en zijn er vierhonderd zonnepanelen geplaatst.

Advertenties