Klijnsma: 8 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

Den Haag – Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden. “Er wordt zulk fantastisch werk verricht door vrijwilligers en medewerkers van organisaties die mensen in de financiële problemen bijstaan. Ik geef hen graag een steuntje in de rug door projecten te ondersteunen die landelijke betekenis hebben en die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden.”

De projecten moeten zich richten op kwetsbare groepen. Klijnsma noemt daarbij met name kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen, alleenstaande oudergezinnen, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.

Vanaf 23 mei kunnen de aanvragen voor dit jaar worden ingediend. Volgend jaar opent er weer een subsidietijdvak van in totaal 4 miljoen euro. Organisaties en stichtingen met goede plannen om duurzaam armoede en schulden te bestrijden kunnen intekenen en dragen zelf 25 procent in de kosten bij om hun project te verwezenlijken. Hiermee geeft het kabinet ook uitvoering aan de breed gesteunde motie van de Kamerleden Yücel (PvdA), Schouten (ChristenUnie) en Koşer Kaya (D66) waarin wordt gevraagd om een dergelijke regeling.

Dit jaar neemt de armoede in Nederland voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis naar verwachting af. Dat is een lichtpuntje, maar het baart Klijnsma zorgen dat er nog steeds kinderen opgroeien in armoede en er huishoudens zijn die lange tijd erg weinig te besteden hebben.

Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen, zodat mensen met een laag inkomen sinds januari er in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Ook is er structureel 90 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor gemeenten om armoede en schulden te bestrijden. Er zijn veel organisaties die zich, veelal met de inzet van vrijwilligers, inzetten voor mensen met financiële problemen. Die wil Klijnsma van harte ondersteunen door middelen beschikbaar te stellen voor hun initiatieven.

Back to top button