Klijnsma: 4 miljoen euro voor strijd tegen armoede en schulden

Den Haag – Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen. Vanaf 1 februari aanstaande kunnen belangstellenden projecten indienen die het komende jaar gaan lopen. De projecten moeten ook op de lange termijn armoede en schulden tegengaan en op het hele land effect hebben, bijvoorbeeld doordat ze uit te rollen zijn naar andere plaatsen. Ze worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De afgelopen twee jaar heeft Klijnsma overal in het land vrijwilligers en medewerkers gesproken van organisaties die mede geholpen werden met het subsidiegeld dat ze voor die jaren ter beschikking stelde. ”Vooral de vele vrijwilligers hebben diepe indruk op me gemaakt”, zegt Klijnsma, “zij kunnen net het beslissende steuntje in de rug geven om mensen er bovenop te helpen of te houden.”

Zo heeft Klijnsma verschillende projecten bezocht waarbij mensen laagdrempelig worden geholpen met hun administratie. Zag ze de waarde van mensen die gezamenlijke maaltijden organiseren waardoor mensen uit hun isolement komen. En sprak ze met kinderen die dankzij de subsidies mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

De projecten moeten zich richten op kwetsbare groepen. Klijnsma noemt daarbij met name kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen, alleenstaande oudergezinnen, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.

Vanochtend bezocht Klijnsma nog een van de projecten die gebruik hebben gemaakt van de vorige subsidieronde. Zij las voor bij het kinderzwerfboekstation in de Haagse Schilderswijk, in het kader van de Nationale Voorleesdagen, georganiseerd door  het CPNB. Kinderzwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, ziekenhuizen, winkels, treinen en in de 1400 zwerfboekstations. Die zwerfboekstations van Nationaal Fonds  Kinderhulp zijn overal in Nederland te vinden, maar vooral te vinden in wijken waar kinderen weinig tot geen boeken thuis hebben om hen zo tot lezen te stimuleren.

Back to top button