Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

Nederland – De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. Op deze manier gaat de maximum uurprijs beter aansluiten bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang. Om dit te kunnen realiseren werkt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan een spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag.

Extra verhoging
De maximum uurprijzen worden vanaf 2024 voor alle opvangsoorten tot 2,95% boven het huidige gemiddelde tarief verhoogd. Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang stijgt naar € 10,25. Voor de buitenschoolse opvang stijgt het bedrag naar € 9,12 en voor de gastouderopvang stijgt de uurprijs naar € 7,53. Deze extra verhoging van de maximum uurprijs kost € 508 miljoen en komt bovenop de reguliere verhoging van ongeveer 6% die al was aangekondigd.

Het is de bedoeling dat de extra verhoging van de maximum uurprijzen niet tot hogere tarieven voor ouders leidt. Minister Van Gennip gaat hierover met de sector in gesprek. De kinderopvangsector is een marktsector.

Hogere prijzen al eerder uitgekeerd
Dienst Toeslagen zal ouders vanaf eind december 2023 al hogere voorschotten uitbetalen op basis van de nieuwe maximum uurprijzen, nog voor het Spoedbesluit definitief is vastgesteld. Toeslagen loopt daarmee vooruit op de besluitvorming, zodat ouders zo snel mogelijk over de hogere voorschotten kunnen beschikken. Hiermee wordt voorkomen dat ouders halverwege 2024 met terugwerkende kracht een eenmalig afwijkend hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangen, wat tot verwarring kan leiden.

Zo spoedig mogelijk open ter consultatie
De spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag wordt zo spoedig mogelijk opengezet ter openbare (internet)consultatie. Iedereen die dat wil, kan dan op internetconsultatie.nl reageren.

Back to top button