Kerkhof Toornwerd opgeknapt

Toornwerd – Sinds donderdag ligt het kerkhof van Toornwerd er weer spic en span bij. In de afgelopen periode werd een groot aantal werkzaamheden aan het terrein verricht alsmede meerdere grafmonumenten gerestaureerd. Het kerkhof en de toren van Toornwerd werden in maart 2014 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De werkzaamheden werden uitgevoerd in het kader van Kerken in het Groen, een samenwerkingsverband van Stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen.

Met deze opknapbeurt werd november 2014 al begonnen tijdens de Landelijke Natuurwerkdag, waarbij vrijwilligers samen met professionals aan de slag gingen op het kerkhof. Zij pakten destijds de bomen en de struiken op de steilrand van de wierde aan. Hiermee werd het kerkhofje weer zichtbaar. Ook werden er toen al met man en macht bolletjes gepoot.

Afgelopen zomer zijn op het terrein meerdere grafmonumenten hersteld. Deze waren sterk vervallen maar door restauraties aan muren, hekwerken en stenen weer in oude staat hersteld.

Er werden diverse stinsenplanten aangeplant, zoals de sneeuwklok, knikkend vogelmelk en de boerenkrokus. De oude solitaire bomen rond het kerkhof, voornamelijk essen, maar ook twee esdoorns, hadden dringend behoefte aan kroonverzorging. Er werden drie zieke essen gekapt maar gelijktijdig werden ook nieuwe bomen aangeplant: drie iepen (Ulmus resista ‘New Horizon’, een hoog-resistente iep).

De uitvoering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in het kader van het project Kerken in het Groen. Dit project is een samenwerkingsverband tussen Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken. Doelstelling van dit project is het landschappelijk en cultuurhistorisch herstel van kerkterreinen in de provincie Groningen.

Herstelwerkzaamheden op het kerkhof van Toornwerd zijn uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen en mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de provincie Groningen, het NAM leefbaarheidsfonds en de eigenaar van het terrein, de Stichting Oude Groninger KerkenBack to top button