Kansrijke Groningers zet regionale innovatie op de kaart

Delfzijl – Woensdag 9 oktober werd tijdens het eerste Symposium Kansrijke Groningers op het Theda Mansholt college in Delfzijl een belangrijke aanzet gegeven voor brede maatschappelijke innovatie in Noord Groningen. Drs. Willem Foorthuis, lector van de Hanzehogeschool en Innovatiewerkplaats Eemsdelta ontvouwde zijn plannen voor een gebiedscoöperatie in Noord Groningen.

Deze aanpak zet vernieuwende plannenmakers sneller op het goede spoor en zorgt dat Noord Groningen de uitdagingen van deze tijd aan kan. Oftewel Noord Groningen wordt toekomstproof. Zijn verhaal zorgde voor enthousiaste reacties onder de 100 aanwezige ondernemers, docenten en bestuurders. Daarnaast presenteerde Kansrijke Groningers haar Platform Scholen & Bedrijven – waarvoor bedrijven zich nu al kunnen aanmelden – en het virtual reality project dat leerlingen beroepen laat ervaren. 

Willem Foorthuis legt uit: “Innovatie is de enige manier om als regio sterker te worden in deze tijden van permanente verandering. Wij kunnen niet anders dan meebewegen in die verandering. Spreek gerust van transformatie. Noord Groningen heeft veel in zijn mars en de uitdagingen zijn groot. Hoe zorgen we dat iedereen meedoet aan de vernieuwing van de regio? En hoe zorgen dat er talent voorhanden is om vernieuwing mogelijk te maken?” 

Gebiedscoöperatie als innovatie instrument
“We moeten van losse netwerken naar een nieuw coöperatief systeem”, aldus Willem Foorthuis. “Een gebiedscoöperatie biedt zo’n systeem waarin onze inwoners, ondernemers, bedrijven, scholen en overheden elkaar vinden en versterken. 

Voorbeeld is dat scholen en bedrijven elkaar helpen om toekomstig talent op te leiden. Of dat je als bedrijf een groep studenten laat invliegen om onderzoek te doen naar innovatiemogelijkheden of de analyse van een businesscase. We hebben 60 studenten op hbo-niveau die staan te popelen om in Noord Groningen onderzoek te doen.

Bedrijven en scholen kunnen elkaar helpen om toekomstig talent op te leiden en nieuwe medewerkers duurzaam inzetbaar te maken. Dat zijn dingen die je binnen een gebiedscoöperatie goed kunt opbouwen en kunt doorontwikkelen. Binnen huidige systemen is dat bijna onmogelijk.

Een gebiedscoöperatie helpt ook stad en platteland meer met elkaar te verbinden. Stad Groningen is bijvoorbeeld een geweldige magneet voor dynamisch talent. Dat is mooi, maar zet het Ommeland op achterstand. De gebiedscoöperatie geeft kennisinstellingen een regiobreed platform om kennis in te zetten, te delen en op te halen. 

In het Westerkwartier is de eerste gebiedscoöperatie gestart. Ze beginnen nu de vruchten te plukken. De regio rondom Zuidhorn is enorm in trek bij start ups en het aantal innovaties bij kleine ondernemers neemt toe. Het heeft zelfs een Europese prijs gekregen als meest veelbelovende vorm voor regionale ontwikkeling.“

 
Platform Scholen en Bedrijven Noord-Groningen
Tijdens het symposium kwamen diverse ondernemers en bestuurders aan het woord, waaronder Lopster wethouder Rudi Slager en Arend Jan Rozema van Amasus Shipping. Allen onderschreven het belang van vernieuwing en het versterken van aantrekkingskracht. Een groot probleem is het vinden van talent met de juiste vakkennis. Veel jonge mensen verlaten Noord Groningen om elders carrière te maken. Terwijl er ook hier kansen zijn. Scholen en bedrijven moeten elkaar vaker ontmoeten, meer delen en meer samenwerken was een veel gehoorde reactie. 

Het Platform Scholen & Bedrijven van Kansrijke Groningers is een van de initiatieven die kan helpen het contact te verbeteren en vooral te versnellen. Het platform dat nu in ontwikkeling is zorgt dat leerlingen en bedrijven elkaar weten te vinden. Bijvoorbeeld voor stageplekken of bedrijfsbezoeken. Bedrijven die graag de aansluiting met scholen willen maken kunnen dat nu al laten weten via https://www.kansrijkegroningers.nl/platform

Virtual Reality brengt werk in de regio in beeld
De deelnemers van het symposium kregen van projectmanager Annelot Wagenaar een sneak preview van The Maze, het virtual reality project dat beroepen in de regio in beeld brengt. Het project wordt ontwikkeld door het Groningse Vrroom. Het doel is dat leerlingen en hun ouders straks in korte tijd inzicht hebben in beroepen met duurzaam perspectief. 

Over Kansrijke Groningers
Kansrijke Groningers is een vereniging van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Inmiddels zijn alle 22 onderwijsbesturen uit Noord- en Midden Groningen lid. Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders,  bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en / of onderwijsprogramma’s. Economic Board Groningen ondersteunt Kansrijke Groningers.

Back to top button