Kansen voor álle kinderen: 100 miljoen structureel extra voor kinderen uit arme gezinnen

Den Haag – Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om álle kinderen kansen te geven. Om er zeker van te zijn dat het geld terecht komt bij de kinderen, komt hier een onorthodoxe aanpak voor: kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets.

Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij sprak de afgelopen jaren met ouders, vrijwilligers, kinderen, bestuurders, docenten en buurtbewoners over wat een kind écht nodig heeft. Ze zag hoe velen zich voor kinderen uit arme gezinnen inzetten. Zo ontmoette ze een achtjarig Bredaas jongetje dat leerde hoe hij een voetbal moest hoog houden en daarmee boven zichzelf uit steeg. Een tiener in Leeuwarden die zelf wel eens burgemeester wilde zijn, omdat hij tenminste weet wat arme kinderen nodig hebben. Een vrijwilliger bij Stichting Jarige Job die helpt met cadeautjes inpakken, omdat zij heeft ervaren waarom het belangrijk is dat elk kind een keer in het zonnetje staat.

Niet alleen de persoonlijke verhalen die Klijnsma ophaalde laten zien dat veel kinderen ondanks alle inspanningen en extra investeringen nog steeds niet mee kunnen doen.  Ook de cijfers liegen niet. In 2014 leefden meer dan 400 duizend kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Een derde daarvan kan niet op muziek- of sportles door geldproblemen. Veel van hen kunnen niet hun verjaardag vieren, hebben geen warme winterjas en geen goede fiets.

Daarom gaat de 100 miljoen euro structureel direct naar de kinderen die het nodig hebben. In natura. Daarvoor wordt een convenant afgesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, want gemeenten zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid. Dat voeren ze uit samen met alle partners die zo belangrijk zijn om de kinderen waar het om gaat te vinden en hen het juiste aan te bieden. Partners zoals het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Jarige Job, de consultatiebureaus, scholen, sportverenigingen, buurtmedewerkers en vele anderen.

85 miljoen euro zal via de gemeenten, in samenwerking met de fondsen en stichtingen bij kinderen terecht komen. 1 miljoen euro is bestemd voor kinderen in Caribisch Nederland die met armoede te maken hebben. 14 miljoen is bestemd voor bovenregionale en landelijke initiatieven van maatschappelijke organisaties gericht op armoedebestrijding onder kinderen in natura.

Het voetballertje in Breda, de aanstormende burgemeester in Leeuwarden en alle jarige kinderen moeten de kans krijgen om mee te kunnen doen met hun leeftijdsgenoten en zo de toekomst tegemoet te treden.

Back to top button