Kandidaten Partij vóór het Noorden Statenverkiezingen 2023 bekend 

Groningen – Tijdens een  algemene ledenvergadering van de Partij vóór het Noorden is de kandidatenlijst voor de Provinciale verkiezingen op 15 maart 2023 vastgesteld. Tijdens de vergadering werd tevens het programma gepresenteerd, waarmee de Partij vóór het Noorden een gooi wil doen naar een verdubbeling van het aantal zetels in Provinciale Staten. Op de lijst staan onder de 24 namen enkele mogelijk verrassende kandidaten. Lijsttrekker bij de verkiezingen in maart wordt Dries Zwart uit Appingedam, nu ook statenlid voor de Partij vóór het Noorden. 

De problemen rond gas- en zoutwinning nemen in het verkiezingsprogramma als één van de speerpunten een prominente plaats in. Ook wil de Partij vóór het Noorden dat de provincie Groningen als compensatie voor het verminderen van de werkgelegenheid bij de gas gerelateerde industrie, een leidende rol krijgt bij de ontwikkeling van nieuwe energievormen. 

Landbouw en veeteelt zijn ook als speerpunt in het verkiezingsprogramma aanwezig. De stikstofproblematiek volgt de Partij vóór het Noorden op de voet. Met name innovatieve ontwikkelingen worden als oplossing gezien voor de huidige situatie in de landbouwsector. Het mooie Groninger en weidse boerenlandschap moet behouden blijven.

Verder komen onderwerpen als bereikbaarheid, werkgelegenheid, scholing, zorg, woningbouw en aandacht voor de leefbaarheid in de stad en op het platteland, aan de orde. “Groningen is van onze inwoners; dat mag niet vergeten worden. Samen willen we bouwen aan een veilige en gezonde toekomst.” Lijsttrekker Dries Zwart spreekt van een ‘evenwichtig verkiezingsprogramma waarin de Partij vóór het Noorden ook nu weer de mens centraal zet.’ 

“Het is gelukt om een goede lijst met mensen samen te stellen uit diverse geledingen en van verschillend pluimage uit onze samenleving”, zegt Dries Zwart.

De eerste 10 namen op de lijst staan onder dit bericht. Lijsttrekker Dries Zwart ziet voor de nieuwe periode een sterk samenwerkend team ontstaan dat oog heeft voor de mensen in Groningen. “Stad en het platteland zijn beide goed vertegenwoordigd.” 

“Ik vind dat de Partij vóór het Noorden voor iedereen een goede keus is. Immers, Groningen is van ONS!” 

Kieslijst Partij voor het Noorden (de eerste 10 kandidaten)

  1. Dries Zwart – Appingedam
  2.  Harmien van der Werff – Poort – Oosterwijtwerd
  3. Johan ten Hoove – Groningen
  4. Johan Bolhuis – Winschoten
  5. Jan-Alix Uitham – Thesinge
  6. Resmije Zeqiri – Groningen
  7. Matthijs Hekert – Groningen
  8. Bouke van der Veen – Delfzijl
  9. Margriet Slijfer – Brouwer – Winschoten
  10. Kornelis Jansma Tolbert

Back to top button