Kamp: Chemische installaties chemiepark Delfzijl voldoende bestand tegen aardbevingen

Delfzijl – De chemische installaties van Akzo Nobel op het Chemiepark in Delfzijl zijn afdoende bestand tegen zwaardere aardbevingen. Het gaat hierbij chloortank en chloorleidingen van het bedrijf. Dit heeft minister Kamp in een  brief aan de tweede kamer laten weten. De minister antwoord hier mee op de moties die tijdens het gasdebat eerder dit jaar zijn aangenomen.

Eric Smaling (SP) en Jan Vos (PvdA) drongen bij de minister op aan dat de chemische installaties op het chemiepark in Delfzijl met spoed aardbevingsbestendiger gemaakt moeten worden.

In antwoord op de motie liet minister Kamp weten dan het ontwikkelen en testen van een verantwoorde onderzoeksmethode veel tijd en geld kost. Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek afgerond. Ui het onderzoek blijkt dat de installaties van Akzo Nobel met het grootste potentiële risico’s afdoende bestand zijn tegen de maximale grondversnelling.

Dat laatste is gebaseerd op de zogenoemde PGA-Kaart van het KNMI die worig jaar oktober werd gepresenteerd. De gegevens zijn verder uitgewerkt door onderzoeksbureaus Deltares en TNO.

Er volgt nog een nader onderzoek daar over zijn afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Hij leidt een stuurgroep die belast is met dit onderzoek.

De minister laat weten dat naast het onderzoek naar het versterken van de installaties de bedrijven op het Chemiepark al volop actief zijn op dit gebied. Daarnaast wijst de minister het parlement er op dat er wordt gewerkt aan bouw- en veiligheidsnormen voor alle industriële installaties, infrastructuur en overige bebouwing in de provincie. Daarvoor is inmiddels bij 21 van de 45 bedrijven die in het aardbevingsgebied met gevaarlijke stoffen werken een risico-analyse uitgevoerd.

Back to top button