Kabinet past Wet publieke gezondheid aan voor gebruik app CoronaMelder

Den Haag – Het wetsvoorstel dat de wettelijke grondslag voor het vrijwillige gebruik van de CoronaMelder-app expliciet maakt, wordt door het Kabinet van de Koning aan de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het voorstel wordt ook een antimisbruikbepaling geïntroduceerd om te voorkomen dat de app voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt.

De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gebruik van de app is geheel vrijwillig en er wordt geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker opgeslagen. Bovendien mogen mensen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras.

Om de landelijke introductie en de GGD’en goed voor te bereiden, wordt de app momenteel getest in vijf GGD-regio’s: Drenthe, Twente, IJsselland, Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland. Tijdens de praktijktest wordt gekeken hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook wordt onderzocht of de app goed aansluit op het werkproces van de GGD’en.

Inmiddels is de app ruim 828.000 keer gedownload en hebben de eerste mensen met behulp van de GGD vrijwillig en anoniem in de app gemeld dat ze besmet zijn.

Op www.coronamelder.nl is meer informatie over de app en de praktijktesten te vinden.

Back to top button