Jongeren kopen minder alcohol

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Den Haag – Jongeren kopen voor zichzelf steeds minder alcohol. Uit onderzoek blijkt dat dit jaar 1 procent van de 14- en 15-jarigen wel eens alcoholhoudende drank koopt voor zichzelf of anderen. Voor jongeren van 16 en 17 jaar is dit 10 procent. In 2011 lagen deze cijfers veel hoger. Toen gaf 9 procent in de leeftijdsgroep van 14 en 15 jaar aan wel eens drank te kopen, voor 16- en 17-jarigen was dat 78 procent.

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De resultaten blijken uit onderzoek door bureau Intraval.

Sociale normverandering
Van Rijn is blij met de duidelijke verandering is in het koopgedrag van jongeren: ‘Het aanpassen van de wet was stap één, de nu veranderende sociale norm is stap twee. Maar waar het mij uiteindelijk allemaal om te doen is, is de gezondheidswinst die het oplevert voor onze jongeren’.

NIX18 blijft de boodschap
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat jongeren onder de 18 jaar wel regelmatig alcohol drinken dat ze van ouders of oudere vrienden krijgen. ‘We zijn er dus nog niet’, aldus Van Rijn. ‘De boodschap “geen alcohol onder de 18” blijf ik dan ook uitdragen via de NIX18 campagne’, aldus Van Rijn.

Back to top button