Is Nij Begun de goudpot aan het einde van de regenboog?

Regio – Is Nij Begun dan echt de goudpot aan het einde van de regenboog? Dat lijkt niet waarschijnlijk. De komende tijd zal vooral duidelijk worden hoe de beschikbare 3,5 miljard euro in de komende 30 jaar ingezet zal worden. Maar het biedt wel een kans, en het is aan ons om dit geld op een effectieve manier in te zetten, zodat het ten goede komt aan de dorpen en hun inwoners. Dit zal niet alleen perspectief bieden, maar ook helpen om de regenboog te laten verdwijnen en de zon weer te laten schijnen.

In het najaar van 2023 hebben leden van de vereniging Groninger Dorpen zich gebogen over de beste manier om de beschikbare fondsen te benutten. Dit heeft geleid tot een duidelijke visie en actiepunten, die op 19 april tijdens de Groninger Dorpendag in Froombosch aan kwartiermaker Henk Nijboer, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en burgemeester Adriaan Hoogendoorn worden overhandigd in de vorm van een manifest.

Henk Nijboer heeft de afgelopen weken de provincie doorkruist, waarbij hij geluisterd heeft naar de behoeften en wensen van de inwoners. Steeds weer kwam naar voren dat er behoefte is aan het versterken van bestaande initiatieven en structuren, en het creëren van ontmoetingsplaatsen in de dorpen, vaak vertegenwoordigd door buurt- of dorpshuizen.

De voorgestelde maatregelen in het manifest zijn concreet en gericht op het versterken van de sociale structuur in de dorpen:

  • Uitgewerkte toekomstplannen voor dorpen, met budgetten voor zowel het proces als de uitvoering.
  • Toekomstbestendige en duurzame buurt- en dorpshuizen, met budgetten voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering.
  • Constructieve afspraken met samenwerkingspartners, gericht op effectief gebruik van beschikbare middelen.
  • Ondersteuning van cruciale functies in de dorpen, met budgetten beschikbaar voor dorpsondersteuners, dorpshuisbeheerders en andere cruciale functies.
  • Toegankelijkheid van budgetten, waarbij elk dorp een gereserveerd budget krijgt op basis van een convenant, afgestemd op de behoeften van elk dorp.

Met deze maatregelen en de inzet van inwoners, dorpsorganisaties en overheden moet het mogelijk zijn om de basis op orde te krijgen en iedere gemeenschap een passend voorzieningenniveau te bieden. Dit zal niet alleen bijdragen aan het herstel van sociale cohesie, maar ook aan het vinden van antwoorden op hedendaagse thema’s.

Nij Begun biedt geen directe oplossing als de goudpot aan het einde van de regenboog, maar wel een pad naar vernieuwing en perspectief voor de provincie Groningen. Met de juiste inzet en samenwerking kan dit programma de motor zijn voor positieve verandering en welvaart voor alle inwoners van Groningen.

Laten we samen deze kans grijpen om de toekomst van Groningen vorm te geven, geïnspireerd door de belofte van Nij Begun, onze eigen goudpot aan het einde van de regenboog. Samen kunnen we een nieuw perspectief creëren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de komende generaties.

Back to top button