Inwoners Noord-Nederland voelen zich steeds veiliger

Noord-Nederland – Uit de Veiligheidsmonitor 2015, een landelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat inwoners van Noord-Nederland zich veiliger voelen dan het landelijk gemiddelde. De ondervraagden ervaren minder overlast door buurtproblemen en zijn minder vaak slachtoffer van misdrijven. Ook zijn de inwoners van het noorden tevreden over het functioneren van de politie.

Landelijk worden steeds minder mensen slachtoffer. Wijken en dorpen waar weinig slachtoffers van woninginbraken wonen, voelen zich veiliger dan gebieden waar meer woninginbraken zijn. De aanpak van deze zogenoemde High Impact Crimes blijft dan ook in Noord-Nederland topprioriteit.

In Noord-Nederland nemen inwoners volgens de Veiligheidsmonitor over het algemeen minder preventieve maatregelen in en rond de woning dan gemiddeld in Nederland. De provincie Drenthe is hierin een uitzondering. Het gaat hierbij over technische maatregelen zoals alarminstallaties, buitenverlichting en extra hang en sluitwerk. Maar ook gedragsmaatregelen spelen hierbij een rol zoals het laten branden van het licht en het meenemen van waardevolle spullen. Investeren in preventiemaatregelen blijft in het noorden belangrijk omdat het de kans op een woninginbraak verkleint. Zo heeft de politie in Noord-Nederland in samenwerking met alle noordelijke gemeenten een preventietruck aangeschaft. Deze truck wordt gebruikt om de bewustwording te vergroten als het gaat om inbraakpreventie.

De tevredenheid over het functioneren van de Nederlandse politie neemt geleidelijk toe. In Drenthe ligt de tevredenheid over het functioneren van de politie iets lager dan het landelijk gemiddelde, terwijl Fryslân en Groningen even hoog scoren als het landelijke gemiddelde. Communicatie tussen burgers en politie speelt volgens de Veiligheidsmonitor hierbij een belangrijke rol. Een onderwerp waar de politie afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt onder andere door aangevers op de hoogte te houden over de status van hun aangifte. Maar ook de mogelijkheden om met de politie in contact te komen: persoonlijk, telefonisch of via internet. In de communicatie richting burgers maakt de politie zelf ook gebruik van moderne media, zoals twitter, facebook en instagram.

Reactie politiechef Noord-Nederland
“Het doet mij goed te zien dat inwoners uit Noord-Nederland zich veilig voelen en tevreden zijn over het functioneren van de politie. Maar u mag van ons verwachten dat wij ons, samen met partners en burgers, blijven inspannen om de veiligheid te verbeteren. De uitkomsten van deze monitor zijn voor ons in ieder geval een goede stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan”, aldus politiechef Oscar Dros

Jaarlijks onderzoek door CBS
De Veiligheidsmonitor is een grootschalig jaarlijks onderzoek van het CBS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de gemeenten. Centraal staan onder meer de leefbaarheid van en overlast in de woonbuurt, de veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de mening over het functioneren van de politie en gemeenten.

Back to top button