Inwoners gemeente Loppersum maken eigen dorpenprogramma

Loppersum – ‘Wat is er nodig om goed te kunnen leven?’ Deze vraag stelde de gemeente Loppersum in 2018/2019 aan haar inwoners. Op een laagdrempelige manier werd informatie opgehaald over wat er leeft in de zeventien dorpen. Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen? Een ware ontdekkingstocht, al wandelend kriskras door de gemeente, toerend met het Mercedesbusje Neef Herbert en tijdens de NPG dorpscafé-avonden vorig najaar. Alle input die daar verzameld is, heeft de gemeente vertaald in het Lopster Dorpenprogramma. Een programma over leefbaarheid: het is fijn om in de zeventien dorpen te wonen, te werken, op te groeien en oud te worden. Burgemeester Hans Engels: ‘Dat onze inwoners bekend staan als betrokken, actief en ambitieus, dat wist ik al. Maar dat zoveel inwoners zo enthousiast en gemotiveerd hun bijdrage hebben geleverd, maakt mij trots!’

Onder de indruk
In december 2019 is het Lopster Dorpenprogramma voorgelegd aan de beoordelingscommissie van het Nationaal Programma Groningen. De commissie zei ‘onder de indruk te zijn van de manier waarop Loppersum invulling heeft gegeven aan inwonersparticipatie en de wijze waarop in het plan gestreefd is naar integraliteit en samenhang. In het Dorpenprogramma zijn ook projecten, die eerder in 2019 zijn goedgekeurd, in beschouwing genomen en daarmee ligt er met dit programma een integraal plan om een verschil te maken in de dorpen in Loppersum.’ ‘Een mooi compliment voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het programma en dan met name onze inwoners’, aldus Engels.

Samen leven

Er zijn veel wensen en ideeën opgehaald voor de toekomst van de Lopster dorpen. Soms zijn ze specifiek voor één plek. Soms is een idee ook prima toepasbaar in andere dorpen. Allemaal gaan ze over het leven in het dorp, wat nodig is om dat goed te houden en beter te maken. Het biedt ruimte voor maatwerk in elk dorp, want geen dorp in Loppersum is hetzelfde. De onderwerpen die in alle dorpen spelen, vormen de rode draden van het dorpenprogramma. Deze komen allemaal samen in de vraag hoe je samen leeft in een dorp en dingen aanpakt die beter kunnen. ‘Samen leven’ staat dan ook centraal.

Vijf thema’s
Samen leven is in vijf onderdelen verder uitgewerkt, ieder met zijn eigen ambities:

*Samen wonen
*Samen leren en werken
*Samen zorgen
*Samen verduurzamen
*Samen zijn

Neem ‘Samen zorgen’; gezond en gelukkig oud worden in de eigen omgeving is voor veel inwoners van de gemeente Loppersum erg belangrijk. Uit de gesprekken blijkt dat mensen erg gehecht zijn aan de plek waar ze wonen en hier graag willen blijven wanneer ze ouder worden. Maar men maakt zich wel zorgen of dit mogelijk is.

In het Lopster Dorpenprogramma staan een aantal projecten beschreven die hier op inspelen om bijvoorbeeld (waar mogelijk) dorpen te faciliteren en stimuleren bijvoorbeeld informele hulp beter te organiseren.

Met inwoners uitvoeren
Engels: ‘Wij kijken er als gemeente Loppersum erg naar uit onze betrokken inwoners blijvend te betrekken bij de verdere invulling en uitvoering van ons dorpenprogramma. Het gaat wat mij betreft niet alleen om een versterking van de economie en duurzaamheid in onze gemeente, maar juist om de versterking van de veerkracht en de weerbaarheid van onze inwoners. Zodat zij, naast de ellende als gevolg van de gaswinning, toekomstperspectief zien in onze prachtige gemeente.’ Dit voorjaar nodigt de gemeente inwoners opnieuw uit om het vervolg verder vorm te geven.

Het Lopster Dorpenprogramma is te lezen op www.loppersum.nl/npg.

Back to top button