Inwoners en organisaties verenigen krachten voor levenskwaliteit in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden – Op uitnodiging van Noorderzorg heeft een aantal inwoners en organisaties zich gebogen over de vraag hoe Uithuizermeeden een dorp kan zijn waar je gezond en gelukkig oud kunt worden. Hoe het dorp levensloopbestendig kan zijn en fijn om in alle levensfasen in te wonen.

Wonen, meer samenwerking en een gezonde leefstijl waren de drie aandachtspunten. De gesprekken hierover leverden veel ideeën en suggesties op. En heel belangrijk: er is ook belangstelling en enthousiasme om ze samen te realiseren. Het gaat om ideeën over wonen zoals nieuwe woningen, bouwkavels, seniorenwoningen of kleinschalige wooninitiatieven. En waar denk je aan bij meer samenwerking van inwoners en organisaties? Bijvoorbeeld aan waar je terechtkunt bij diverse vragen of hoe je kunt samenwerken aan een dorpsvoorziening voor hulp en steun aan elkaar. Tenslotte wil het dorp ook werken aan een gezonde leefstijl. Meer aandacht voor bewegen, samen gezond eten, fysiotherapie, de sportschool of cursussen. Woonzorgcentrum De Mieden zou kunnen worden gezien als een ontmoetingsplek.

Er komt een vervolg. Half december gaan alle partijen afspraken maken over de uitvoering van de ideeën. De deelnemende partijen zijn Dorpsbelangen Uithuizermeeden, Cliëntenraad De Mieden, Gereformeerde kerk Uithuizermeeden, Protestantse gemeente Uithuizermeeden, Fysiotherapie Den Ommelanden, sportschool Uithuizermeeden, Mensenwerk, Noorderzorg en de Meijster Huisarts.  

Back to top button