Inloopbijeenkomst herinrichting kernwinkelgebied Delfzijl op 30 juni

Delfzijl – Op dinsdag 30 juni houdt de gemeente vanaf 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit de gemeente over de herinrichting van het kernwinkelgebied in het centrum van Delfzijl.

De bijeenkomst vindt plaats in Theater & Congrescentrum De Molenberg. U bent hierbij van harte welkom. Bent u benieuwd naar de plannen of heeft u vragen? Kom naar de inloopbijeenkomst.

Actieplan Centrum Delfzijl
Om de functie van Delfzijl als regionaal en economisch centrum te behouden zijn maatregelen nodig, zowel op het gebied van wonen als op het gebied van voorzieningen. Om deze opgave concreet te maken, hebben de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen samen het Actieplan Centrum Delfzijl opgesteld. Hierin staan maatregelen om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Eén van de maatregelen is het compacter maken van het centrum door winkels te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Om deze beweging te ondersteunen en te versterken, wordt het kernwinkelgebied heringericht. De grens van het kernwinkelgebied ziet u op onderstaande kaart.

herinrichting kernwinkelstraten

Uitgangspuntenlijst basis voor herinrichting centrum
Bij de start van ontwerpwerkzaamheden is met ondernemers en bewoners een uitgangspuntenlijst opgesteld. De hierin genoemde uitgangspunten én de uitgangspunten uit het Masterplan Openbare Ruimte uit 2010 vormen samen de basis voor het ontwerp van de herinrichting van het centrum.

De uitgangspunten zijn (op hoofdlijnen):
*Vooral een verblijfsgebied creëren dat aantrekkelijk is voor voetgangers en bereikbaar voor fietsers;
*Het centrum moet bereikbaar zijn voor bevoorrading en hulpdiensten;
*Niet parkeren binnen het kernwinkelgebied;
*De weekmarkt in het kernwinkelgebied blijft.

Deze uitgangspunten, samen met de roep om sfeer en gezelligheid, hebben geleid tot een ontwerp met de volgende kenmerken.

*Het kernwinkelgebied wordt bestraat met gebakken materiaal.

*In de Landstraat en Waterstraat komt een rijloper. Deze rijloper ordent zowel het fietsverkeer als ook het bevoorradingsverkeer. Ook maakt de rijloper de straten visueel iets smaller, wat de intimiteit ten goede komt.

*In de Schoolstraat , Poststraat en Willemstraat wordt een gebogen lijn in de vorm van een lijnafwatering aangebracht in het midden van de straten. Hiermee ontstaat meer samenhang tussen de straten.

*Langs de gevels wordt een strook gestraat die afwijkt van het wandelgebied. Deze strook draagt bij aan de intimiteit van het straatbeeld en werkt als een visuele afstandshouder voor de fietser.

Verder zijn er een aantal specifieke elementen in het plangebied toegevoegd, zoals een met masten en zeilen (zonnescherm) aangekleed terras en spuitertjes. Ook komen er meer bomen.

Met de herinrichting worden bovendien de schoonwaterriolering en een ondergronds afvalstoffensysteem meegenomen, wat uit oogpunt van milieu en klimaatbestendigheid een plus is. Door deze onderdelen mee te nemen, wordt de overlast voor ondernemers en winkelend publiek beperkt. Met de ondergrondse containers behoort het beeld van een centrum met afvalzakken op straat tot het verleden. Het zorgt er ook voor dat zwerfafval verminderd. Door de aanleg van de schoonwaterriolering worden de aanloopstraten opnieuw bestraat.

Om de uitgangspunten van het verkeer te bekrachtigen, is een verkeersbesluit nodig. Fietsverkeer wordt toegestaan, motorvoertuigen niet behalve voor laden en lossen in de venstertijden. Deze uitgangspunten worden verder uitgewerkt.

Realisatie voor 30 juni 2016
De werkzaamheden starten na de bouwvak van 2015 en zijn voor de start van DelfSail 2016, 30 juni, gereed. De weekmarkt staat tijdens de werkzaamheden op het Vennenplein. De helft van het plein wordt ingericht als markt, de andere helft blijft beschikbaar als parkeerterrein.

Back to top button