Informatiebijeenkomst: dorpen rondom Eemshaven tonen plannen voor investering 50 miljoen euro voor de leefbaarheid

Oudeschip – Op woensdag 24 januari organiseert de gemeente Het Hogeland een informatiebijeenkomst over de inzet van 50 miljoen euro voor dorpen rondom de Eemshaven. Een aantal verenigingen dorpsbelangen presenteert daar plannen die ze eind vorig jaar hebben gemaakt voor hun dorp.

Plannen voor nieuwe wandel- en fietsroutes bijvoorbeeld, meer woningen, voedselbossen, de aanpak van de Groote Tjariet, het isoleren van woningen, nieuwe woningbouw, speeltuinen, kunstwerken, een gezondheidsplein en nog heel veel meer. Inwoners van deze dorpen, Oudeschip, Roodeschool, Oosteinde, Uithuizermeeden/Heuvelderij, Uithuizen/’t Lage van de Weg, Oosternieland, de molen Goliath en ook Spijk, presenteren op 24 januari deze plannen aan hun dorpsbewoners.

50 Miljoen, waarvan een groot deel voor Het Hogeland: hoe kan dat? Dat kan omdat het Rijk vorig
jaar heeft laten weten in elke zogenaamde aanlandlocatie van wind op zee in Nederland in een 1e
ronde 50 miljoen euro te willen investeren voor leefbaarheid in de dorpen. Vanaf 2027 komt er nog
een 2e ronde waarin 50 miljoen beschikbaar wordt gesteld. De Eemshaven is een van de
aanlandlocaties waar de windenergie van zee naar land wordt gebracht. Dat betekent onder andere dat
er kabels en leidingen in de omgeving aangelegd gaan worden, maar ook andere overlast gevende
installaties moeten worden gebouwd.

Vorig jaar moest vóór 1 december, een eerste lijst met plannen ingediend worden bij het ministerie
van Economische Zaken. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente als eerste contact gezocht
met verenigingen dorpsbelangen. De eerste lijst met plannen is dus al ingediend om het ministerie duidelijk te maken hoeveel belangstelling er voor het aanbod is. Maar de lijst kan nog aangevuld worden. Daarom worden inwoners van de dorpen rondom de Eemshaven uitgenodigd om op deze plannen te reageren en als ze dat willen nog aanvullende plannen in te dienen. Er zijn ook omliggende dorpen tussen Uithuizen en de Eemshaven die nog geen plannen hebben ingediend. Ook voor deze Hogelandsters is de informatieavond.

De plannen die nu al op de lijst staan, gaan de 50 miljoen ver te boven. Er ligt namelijk een lijst met plannen voor ca. 110 miljoen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden: welke plannen in de 1e ronde wel en welke op dit moment nog niet, maar in de 2e ronde aan bod komen. Uiteindelijk moet er, binnen het budget, in maart een definitieve lijst bij ministerie van EZK worden ingediend. De minister neemt in juni 2024 een besluit over de plannen en het geld dat direct daarna voor subsidieaanvragen in de 1e ronde beschikbaar komt.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor de plannen uit de 1e ronde is dat ze vóór 31 maart 2026 aanbesteed en gegund kunnen worden aan bedrijven die de plannen gaan uitvoeren. Dat betekent dat sommige plannen op dit moment afvallen omdat er bijvoorbeeld langdurige planologische voorbereidingen nodig zijn. Dat wat niet uitgevoerd kan worden uiterlijk vanaf 31 maart 2026, schuift dus door naar de 2e ronde. Plannen kunnen ook later nog onder de aandacht komen via het gemeentelijke programma Eemshaven+. In dat programma staan de dorpen rondom de Eemshaven namelijk centraal. De gemeente organiseert daarvoor later dit jaar andere bijeenkomsten.

De bijeenkomst op woensdag 24 januari is in Hotel Ekamper van 19.30 tot 21.30 uur.

Back to top button