Informatiebijeenkomst 4 november Nationaal Coördinator Groningen in Loppersum

Loppersum – Op woensdag 4 november presenteert Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders het concept van het eerste meerjarenprogramma. We nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst hierover op: 4 november, 19.30 tot 22.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur in de Kerk Waardevol Leven aan de Badweg 20 in Loppersum.

In het conceptprogramma staat waar in 2016 wordt begonnen met het versterken van woningen, welke maatregelen en voorzieningen worden uitgevoerd en welke middelen daarvoor ter beschikking worden gesteld. Het is het resultaat van een intensieve periode van informatieuitwisseling met de gemeenten en  vertegenwoordigers van bewoners, verenigingen, zorgvoorzieningen, woningcorporaties, scholen en bedrijven in het gebied.

Het conceptprogramma wordt in de maand november ter consultatie voorgelegd aan een stuurgroep van maatschappelijke organisaties en een stuurgroep van de bestuurders van de twaalf betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk. In december vindt besluitvorming plaats door de colleges van B&W, het college van Gedeputeerde Staten en de ministerraad. Op 1 januari 2016 gaat de uitvoering van start.

Na de bijeenkomst op 4 november worden er op diverse locaties in het aardbevingsgebied aanvullende informatiebijeenkomsten gehouden. Deze vinden plaats voor de besluitvorming in december. Houd hiervoor www. nationaalcoordinatorgroningen.nl en de website van de gemeente Delfzijl in de gaten.

Back to top button