Informatieavond over herinrichting stationsomgeving Appingedam

Appingedam – In het kader van het Raamplan N360 volgen een aantal kruispuntreconstructies in het traject tussen Delfzijl en Groningen. De herinrichting van het stationsgebied Appingedam staat voor 2015 op het programma.

De doelen van deze herinrichting zijn:

  • inrichting stationsplein verbeteren (verbeteren entree van Appingedam)
  • doorstroming N360 garanderen
  • oversteek voor voetgangers verbeteren
  • fietsaansluitingen verbeteren
  • verkeersveiligheid verbeteren
  • bezoekersparkeren organiseren
  • bewoonbaarheid parallelweg verbeteren
  • sociale veiligheid stationsplein verbeteren
  • groenstructuur versterken

Samen met de provincie Groningen is het ontwerp stationsgebied voorbereid. De gemeente is belast met de uitvoering van het totale werk. De uitvoering start op 1 september. De wegwerkzaamheden zullen ca. 3 maanden in beslag nemen. Om het werk te kunnen uitvoeren zal verkeershinder ontstaan. De N360 wordt half afgesloten en een totale afsluiting staat gepland voor drie weekenden. Een omleidingsplan zal in werking worden gesteld.

Informatie avond
Door de aannemer wordt een informatie avond georganiseerd over de uitvoering van het werk. De avond is bedoeld voor aanwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 augustus om 19.00 uur in Centrum Kabzeël aan de Dijkstraat 75 te Appingedam.

Vragen
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met dhr. P. Dost van de gemeente Appingedam via 14 0596.

Back to top button