Informatieavond over de dijkverbetering: hoe ziet de zeedijk bij Delfzijl er straks uit?

Delfzijl – Dinsdagavond 24 april 2018 organiseren het waterschap Noorderzijlvest en de aannemerscombinatie Ommelanderdiek in theater de Molenberg een informatieavond over de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl.

Hier worden de definitieve ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom van Delfzijl en de uitvoeringsplanning van de dijkverbetering gepresenteerd. Naast het waterschap en Ommelanderdiek zijn de gemeente Delfzijl (programma Marconi) en de provincie Groningen (programma EemsDollard 2050) aanwezig.

Dijkontwerp in 360 graden
Op de informatieavond wordt een 360 graden platform gebruikt om de ontwerpen van de zeedijk te presenteren. Naast 360 graden beelden van de huidige situatie (april 2018), kunt u beelden van de nieuwe zeedijk van eind 2019 bekijken. In het platform komt ook informatie over de uitvoering van het werk. Vanaf 25 april kan iedereen de ontwerpen online en in het bezoekerscentrum van de dijkverbetering bekijken.

Programma informatieavond
19.30 uur inloop zaal en start infomarkt 20.00 uur start plenaire programma onder leiding van Titian Oterdoom:
* welkom door Eisse Luitjens, dagelijks bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest en Jan Menninga, wethouder van de gemeente Delfzijl
* toelichting op het ontwerp van de dijk door Ate Wijnstra, projectmanager primaire keringen van het waterschap Noorderzijlvest
* toelichting op de uitvoeringsplanning door Jasper Bakker, manager Realisatie van de aannemerscombinatie Ommelanderdiek
* Gelegenheid voor vragen uit het publiek

Vanaf ongeveer 20.45 tot 22.00 uur is er tijdens de infomarkt gelegenheid voor vragen en informeel napraten over de ontwerpen van de dijk en de uitvoering. Ook de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen zijn aanwezig om informatie te geven over de koppelprojecten Marconi, Dubbele dijk, Rijke dijk en Kiek over Diek.

Nieuwe veiligheidsnormen
Het stuk zeedijk van twaalf kilometer tussen Delfzijl en Eemshaven is het eerste in ons land dat volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor natuur, recreatie én economie.

Back to top button