In 2014 is € 4 miljoen besteed in verband met bodemdaling door aardgaswinning

Groningen – De Commissie Bodemdaling heeft in 2014 een bedrag van € 4.050.267,- toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van
bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het
totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 204 miljoen.

Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2014 van de Commissie
Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen
noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te
voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling
van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn
afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

De Commissie heeft in het verslagjaar 36 verzoeken om schadevergoeding ontvangen.
Het toegekende bedrag van ruim € 4 miljoen is in hoofdzaak besteed aan de bouw van
een gemaal en sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 16 bodemdalingsobjecten.
Verder zijn bedragen besteed aan onderzoek, voorbereiding en uitvoering van
bodemdalingsmaatregelen in opdracht van de waterschappen in Groningen.

Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde
bedrag van € 651 miljoen op prijspeil 2014, is na aftrek van toezeggingen, nog
€ 334 miljoen beschikbaar. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM
vastgestelde bedrag van € 50 miljoen op prijspeil 2014, is thans nog € 36 miljoen
beschikbaar.Back to top button