Holwierde ontvangt gemeentelijke bijdrage voor dorpshuis

Holwierde – De Stichting Dorpshuis de Heekt ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 35.000,- voor de renovatie en verduurzaming van het dorpshuis in Holwierde. De gemeente ondersteunt de aanvraag omdat deze past in het programma ‘Alle Dorpen een Dak’, onderdeel van het Actieplan Dorpen en Wijken. Per dorp is er budget voor één dak in het dorp. Bierum, Borgsweer, Farmsum, Krewerd, Meedhuizen, Wagenborgen en Biessum-Uitwierde hebben al een bijdrage ontvangen voor het realiseren en/of renoveren van hun dorpshuis.

Belangrijke ontmoetingsplek
De Stichting Dorpshuis de Heekt wil met de subsidie investeren in een structurele ontmoetingsplek met een duurzame exploitatie voor het dorp. Wethouder Jan Menninga: “De verwachting is dat de maatschappelijke functie van dorpshuizen de komende jaren groeit. Daarom investeren we in het ‘dak van het dorp’ van Holwierde. In het dorpshuis kunnen inwoners elkaar ontmoeten en activiteiten bezoeken.” Naast de gemeente zetten ook de inwoners van Holwierde zich in om de voorzieningen in het dorp zoveel mogelijk te behouden. Met dat doel heeft het dorp de Brede Werkgroep Holwierde opgericht, waarin veel inwoners en organisaties met elkaar samenwerken aan de leefbaarheid in Holwierde. Zowel het eigendom als de duurzame exploitatie ligt straks in handen van het dorpshuis.

Subsidie aanvragen
Dorpen en wijken in de gemeente Delfzijl kunnen tot 2021 een subsidieaanvraag indienen. Meer informatie over het programma ‘Alle Dorpen een Dak’ en het aanvragen van een subsidie staat op www.delfzijl.nl/alledorpeneendakBack to top button