Historische vereniging Amasius houdt haar bijeenkomst in de Molukse Kerk te Appingedam

Appingedam – Afgelopen najaar vond de feestelijke overdracht van de gerenoveerde Molukse kerk,inmiddels een Rijksmonument, plaats door de Stichting Oude Groninger Kerken,aan de Molukse kerkgemeenschappen.

De komst van de Molukse gemeenschap naar Nederland en hun plaats in de Nederlandse samenleving en de aanwijzing als Rijksmonument was voor het bestuur van Amasius aanleiding contact te zoeken met de kerkbesturen of we gezamenlijk in de kerk aandacht aan een en ander zouden kunnen besteden.

Dit overleg heeft geleid tot een bijeenkomst in de Moluksekerk aan de Harkenrothstraat 2 in Appingedam op dinsdagavond 13 maart. De kerk is open om 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur met een optreden van een Molukse Gospelgroep.

Om 20.00 uur zal buitengewoon hoogleraar in de Molukse geschiedenis,prof.dr. Fridus Steijlen uit Amsterdam een inleiding geven over de komst van de gemeenschap naar Nederland en hun positie in de Nederlandse samenleving.

Tevens zal raadslid Drs Cees van Ekelenburg, ooit afgestudeerd op dit onderwerp een verhaal vertellen over zijn visie op de succesvolle plaats die deze bevolkingsgroep in onze samenleving  heeft gekregen.

Kortom Amasius is blij dat ze op deze wijze een stukje recente geschiedenis kan belichten,een geschiedenis die voor ieder nog steeds herkenbaar is.

Toegang is gratis.Zie ook www.amasius.nl

Back to top button