Het Hogeland College en VO Eemsdelta integreren tot één krachtige onderwijsinstelling

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Regio – Het Hogeland College en VO Eemsdelta integreren vanaf 1 augustus 2023 bestuurlijk in een spannende ontwikkeling voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord-Groningen. Met als doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te behouden en een breed scala aan onderwijsmogelijkheden aan te bieden, slaan deze twee onafhankelijke schoolorganisaties de handen ineen onder één gezamenlijk bestuur en één Raad van Toezicht. Deze nieuwe samenwerking wordt mogelijk gemaakt door de oprichting van de holding VO Noord-Groningen, waarin beide scholen zullen opereren.

Eise van der Sluis, een ervaren en gedreven onderwijsprofessional, zal als de nieuwe bestuurder optreden en fungeren als ambassadeur voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord-Groningen. Zijn benoeming markeert een belangrijke mijlpaal in het streven naar excellent onderwijs voor alle leerlingen in de regio.

De oprichting van de holding VO Noord-Groningen biedt aanzienlijke voordelen. Het stelt de scholen in staat om gemakkelijker van elkaar te leren, elkaar te versterken en gezamenlijk uitdagingen aan te pakken, zelfs in een tijd van dalende leerlingenaantallen. Door één bestuur en intern toezicht te hebben, kunnen de scholen efficiënter samenwerken en gezamenlijk optrekken in regionale, provinciale en landelijke verbanden.

De keuze voor Eise van der Sluis als bestuurder is zorgvuldig gemaakt. Hij is iemand die de visie en doelen van de holding volledig begrijpt en bereid is om zich in te zetten voor het onderwijs in de regio. Met zijn diverse ervaring en waardevolle netwerk is hij goed uitgerust om samen te werken met partners in de omgeving en innovatief onderwijs te bevorderen. Van der Sluis zal zijn functie als bestuurder op 1 augustus 2023 op zich nemen.

De betrokken schoolorganisaties zijn verheugd over deze ontwikkeling, die bijdraagt aan het voortbestaan van de scholen in de prachtige regio’s Het Hogeland en Eemsdelta. Deze integratie biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om de leerlingen, ouders en medewerkers in de regio te dienen en te ondersteunen.

Back to top button