Herinrichting van het kernwinkelgebied centrum Delfzijl begonnen

Delfzijl – Aannemersbedrijf Oosterhof Holman Infra is deze week in opdracht van de gemeente Delfzijl begonnen met de werkzaamheden rond de herinrichting van het kernwinkelgebied. De werkzaamheden woensdag gestart en zullen duren tot begin juni 2016, waarmee ze vóór DelfSail 2016 klaar zullen zijn. De werkzaamheden starten in de Landstraat aan de kant van de Noordersingel.

Fasering – eerst riolering later nieuwe verharding
De aannemer start met de aanleg van een schoonwaterriolering. Daar waar het riool komt, verwijdert hij een strook van de bestrating zodat graafwerkzaamheden kunnen plaatsvinden en het riool wordt aangelegd. Na de aanleg wordt de strook tijdelijk bestraat met bestaand materiaal. De rioolwerkzaamheden duren tot begin december. Vanaf november zal de aannemer in gedeeltes de nieuwe verharding aanbrengen.

Winkels goed bereikbaar
Van de werkzaamheden zullen het winkelend publiek en de bewoners hinder ondervinden. Dat kan niet anders met de aanleg van riolering en vernieuwing van bestrating. De aannemer en gemeente Delfzijl zijn zich hiervan bewust en richten zich op het zo veel mogelijk beperken en het zo acceptabel mogelijk houden van de overlast. Dit doet de aannemer onder andere door winkels bereikbaar te houden door verharding pas op te breken wanneer hij er daadwerkelijk aan het werk gaat. Ook zal hij het straatwerk zo snel mogelijk terugbrengen. Op deze manier ligt steeds slechts een gedeelte van een winkelstraat open en niet de hele winkelstraat. Daarnaast heeft hij aandacht voor een verzorgde bouwplaats (door onder andere het lawaai te beperken) en een net winkelgebied (met onder andere inloopmatten). De aannemer laat buiten de werktijden (tussen 7:00 en 16:00 uur) het werkterrein veilig achter.

De weekmarkt tijdelijk op het Vennenplein
De weekmarkt is tijdens de uitvoering vanaf 26 augustus te vinden op het Vennenplein. Hierbij zal de helft van het plein ingericht zijn als markt en blijft de andere helft beschikbaar als parkeerterrein.

Het plan samengevat
De herinrichting van het kernwinkelgebied bestaat uit de volgende onderdelen:
o Een schoonwaterriolering.

o Een kernwinkelgebied bestraat met gebakken materiaal.

o Nieuwe openbare (LED) verlichting.

o Meer bomen verspreid in het kernwinkelgebied.

o Een rijloper in de Landstraat en Waterstraat.

o Een doorlopend gebogen lijn in de Schoolstraat, Poststraat en Willemstraat

uitgevoerd met een lijnafwatering in het midden van de straten.

o Een strook langs de gevels die afwijkend bestraat is ten opzichte van het

wandelgebied.

DSC_3620Back to top button