Herinrichting recreatieweide Schildmeer

Steendam – In december 2022 is de Visie vrijetijdseconomie vastgesteld om de gemeente Midden-Groningen toeristisch-recreatief nog aantrekkelijker te maken. Eén van de projecten om dit te realiseren is het aanpassen van de recreatieweide aan het Schildmeer. De afgelopen tijd is in overleg met betrokken partijen en personen gewerkt aan een projectplan voor de herinrichting van deze recreatieweide. Hierin zijn onder andere een surfstrand, kano- en vissteigers en een verbetering van de parkeervoorziening opgenomen. Na goedkeuring door de raad wordt nu overgegaan tot de uitvoering van het plan.

Verbetering en spreiding van recreatieve voorzieningen aan het Schildmeer
Het Schildmeer biedt als recreatieve voorziening veel mogelijkheden voor fietsers, watersporters, zwemmers en andere recreanten. Ze genieten volop van het meer, het landschap en de fietspaden rondom het meer. Omdat het aantal recreanten aan het Schildmeer toeneemt krijgen de verschillende doelgroepen een eigen plek. De zwemmers hebben hun plek aan de oostzijde van het meer en voor surfers, kanoërs en vissers worden nieuwe voorzieningen bij de recreatieweide aan de zuidzijde gemaakt.

Plannen voor de zuidzijde Schildmeer in samenspraak gemaakt
Aan de oostzijde van het Schildmeer is een strand met voorzieningen voor zwemmers aanwezig. Dit strand wordt soms ook gebruikt door mensen om te surfen. Deze twee activiteiten gaan niet goed samen. Daarom is met een groot aantal betrokkenen gekeken naar andere plek. De recreatieweide aan de zuidzijde van het Schildmeer lijkt daarvoor het meest geschikt. Met verschillende partijen en doelgroepen is daarom een plan gemaakt voor de herinrichting van de bestaande zonneweide. Voor surfers wordt de oever zo aangepast, dat zij eenvoudig het water op kunnen. Daarnaast komt er een kanosteiger en speciale vissteigers om een hengel uit te gooien. Eén van deze vissteigers wordt geschikt voor mensen met een beperking. Verder wordt de nabijgelegen parkeerplaats uitgebreid en beter geschikt gemaakt voor auto’s met aanhangers.

Opstart werkzaamheden
Het plan is goedgekeurd door de raad en de werkzaamheden worden dit jaar nog opgestart. De planning is dat voor de zomer van 2024 de volgende zaken dan gerealiseerd zijn:

  • Een surfstrand, te gebruiken door ervaren én beginnende surfers
  • Een kanosteiger, die ook dient als golfbreker voor de surfers
  • Vissteigers, waarvan er één ook toegankelijk is voor mensen met een beperking
  • Nieuwe zitgelegenheden en schaduwplekken op de recreatieweide
  • Een betere parkeervoorziening

Wethouder Annemiek Hoesen: “Dit is één van de projecten uit de visie vrijetijdseconomie met als doel recreatieve locaties in Midden-Groningen beter toegankelijk te maken voor onze eigen inwoners en voor bezoekers. Zo kan iedereen actief recreëren in onze natuur en kan optimaal genoten worden van de cultuur en het landschap. De herinrichting van de recreatieweide zorgt voor een verbetering van de recreatiemogelijkheden op en rond het Schildmeer waarbij tegelijkertijd de veiligheid aan het meer en op het water wordt vergroot. Een mooie start van de uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie!″

Back to top button