Heliport Eemshaven wordt mogelijk ten zuiden van de haven gevestigd

Eemshaven – De locatie voor een toekomstige heliport nabij de Eemshaven is sinds de recente provinciale verkiezingsuitslag en het aantreden van een nieuw college opnieuw ter discussie gesteld. Onderzocht wordt nu of binnen de huidige kaders – met mogelijke aanpassing van een aantal geplande windmolens alsnog een heliport ten zuiden van de Eemshaven gerealiseerd kan worden en niet boven Uithuizermeeden.

In juni 2014 is Groningen Seaports een Milieu Effect Rapportage procedure gestart t.b.v. van de realisatie van deze heliport. Een belangrijk onderdeel van deze MER bestaat uit het vinden van een geschikte locatie in/nabij de Eemshaven. Dit is afgestemd met de Provincie Groningen (de vergunningverlener) en de gemeente Eemsmond (adviseur). Door middel van een trechtering, waarbij door het stellen van diverse criteria, locaties afvallen, is eind 2014 één locatie over gebleven die theoretisch geschikt zou zijn en dat is de locatie boven Uithuizermeeden. De belangrijkste criteria hierbij waren: obstakelvrije ruimte met mogelijkheden tot noodlandingen, afstand tot woningen en geluid. Het gebied ten zuiden van de Eemshaven is als locatie afgevallen wegens de geplande windmolens. Onderzocht wordt nu of er toch een aantal locaties voor de windmolens aangepast zou kunnen worden zodat de heliport dichter bij de Eemshaven zou kunnen worden gelokaliseerd.

De Eemshaven zelf is in deze MER uitgebreid onderzocht. Echter vanwege de vele obstakels waaronder windturbines, gebouwen, kranen kan tot nu toe niet worden voldaan aan de wettelijke veiligheidseisen en milieueisen (Natura 2000 gebied). Op de website www.groningen-seaports.com vindt u nadere informatie over het heliportproject.Back to top button