Grote respons op online enquête Lokaal Belang Eemsdelta

Loppersum – Lokaal Belang Eemsdelta is zeer tevreden over het grote aantal reacties op de online enquête. Meer dan 750 inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta vulden de online enquête in. Ook een groot aantal aangeschreven organisaties en verenigingen gaven hun mening over de uiteenlopende onderwerpen. Uit Appingedam, Delfzijl, Loppersum en omliggende dorpen zijn  reacties binnengekomen. Opvallend is wel dat de enquête bovengemiddeld vaak werd ingevuld in de dorpen Bierum, Farmsum, Middelstum, Stedum en Wagenborgen.

Opvallende uitkomsten
Op de vraag of mensen over hun leefomgeving tevreden zijn is meer dan 90% zeer positief. Daarnaast is aangegeven dat een uitbreiding van het woonaanbod in de dorpen als belangrijk wordt ervaren. Over het behoud van de leefbaarheid in de dorpen heeft het merendeel van de ondervraagden een duidelijke mening. Het is een verantwoordelijkheid van alle partijen: de gemeente, belangenverenigingen en de inwoners zelf. In de kleinere dorpen lijken de bewoners vaker zelfvoorzienend. Daar zegt men dat leefbaarheid vooral de verantwoordelijkheid is van de inwoners zelf en in de grotere kernen meer van de gemeente.

65% Van de inwoners geven aan nieuwe vormen van energievoorzieningen heel belangrijk te vinden. Zonne-of windparken mogen alleen met instemming van de inwoners gerealiseerd worden in de omgeving, vindt het merendeel van de geënquêteerden.

Bouwstenen voor partijprogramma
Lokaal Belang Eemsdelta is blij met de waardevolle en ook verrassende uitkomsten van de enquête. Alle input wordt gebruikt. Het zijn de bouwstenen voor het partijprogramma dat de komende tijd wordt gemaakt. Voorzitter Eltje Bos: “Veel naar voren gebrachte onderwerpen komen overeen met het huidige programma van de partij. Daarmee voelen we ons door de inwoners gesterkt in ons gevoerde beleid. Maar de enquête leverde ook nieuwe inzichten op.” De online enquête loopt sinds april als alternatief voor een dorpen- en wijkenronde en kan nog steeds ingevuld worden op vragenronde.lb-eemsdelta.nl.

Back to top button